Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki prowadzone są w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WALKOWIAK
krzysztof.walkowiak@pwr.edu.pl
tel. 320-43-22, bud. C-3, pok. 114 I p.

Obsługa doktorantów
mgr inż. Agnieszka Chaszczewska
agnieszka.chaszczewska@pwr.edu.pl
tel. 320-26-95,bud. C-1, Dziekanat stanowisko nr 8

W gronie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 16 profesorów tytularnych, 27 doktorów habilitowanych (w większości zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego) oraz ponad 150 doktorów.

W skład Wydziału Elektroniki (W4) wchodzi:

Wydział prowadzi studium doktoranckie. Wydział posiada prawa doktoryzowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki, a także prawa habilitowania w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki.

Tematyka badawcza pracowników Wydziału związana jest z badaniami w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, informatyka oraz telekomunikacja.

Tematyka proponowanych prac doktoranckich przedstawia się następująco: szeroko pojęta technika laserowa, technika światłowodowa, optoelektronika, optokomunikacja, metrologia laserowa, nowe kierunki w fotonice oraz biofotonice, telekomunikacja, kompatybilność elektromagnetyczna, projektowanie niezawodnych układów i systemów cyfrowych, bezpieczeństwo i poufność informacji, modelowanie i pomiary w akustyce technicznej, protetyka słuchu: konstrukcja, modelowanie i pomiary aparatów słuchowych, psychoakustyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych, sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne, nowoczesne teorie sterowania, problemy identyfikacji, identyfikacja systemów o złożonej strukturze, anteny i mikrofalowe układy antenowe o wysokim stopniu integracji, systemy i urządzenia telekomunikacyjne statków kosmicznych, zaawansowane techniki pomiarów anten, numeryczne modelowanie jednofazowych silników indukcyjnych klatkowych, procesy decyzyjne w automatyce, obliczeniowe aspekty sieci neuronowych, bezprzewodowe systemy i sieci  teleinformatyczne naziemne i satelitarne, systemy telefonii komórkowej, bezprzewodowe systemy dostępowe, pomiary radiowe, uczenie maszyn i eksploracja danych, aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych, optymalizacja systemów i sieci komputerowych.