Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Zespół konsultantów ds. Studiów Doktoranckich (do 31.08.2016 r.)

Stan do dnia 31.08.2016 r.

Doradca Prorektora ds. toku studiów doktoranckich

prof. dr hab. inż. W.Andrzej Sokalski


Konsultant ds. Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek

Wydział Architektury

Prof.dr hab. inż. Jagiełło Marzanna

        marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
         tel. 320-65-64, bud. E-1, pok. 142a

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki

Wydział Elektryczny

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 

Wydział Matematyki