Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Stypendia wyjazdowe (staże)


Wniosek o stypendium w wersji elektronicznej

Zarządzenie Wewnętrzne 52/2011 - punktacja publikacjii !!

WYNIKI KONKURSU 


I EDYCJA

W dniu 03.03.2010 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona 17 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 10 laureatów którzy uzyskali od 23,80 do 65 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 3.900 zł

1.    Andrzejewski    Adam

2.    Bański    Mateusz

3.    Dudka    Ilona

4.    Kardasz    Piotr

5.    Kocimski    Janusz

6.    Masalska    Agata

7.    Nazar    Eliza

8.    Pietrusewicz    Ewa

9.    Pięta    Paweł Piotr

10.    Starczewski    Gabriel

II EDYCJA

W dniu 12.01.2011 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona młodych doktorów 4 laureatów którzy uzyskali od 67,70 do 399,10 punktów. Z kolei spośród 23 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 20 laureatów którzy uzyskali od 29,70 do 96,70 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 3.950 zł

1.    Artur    Podhorodecki

2.    Augustyniak    Izabela

3.    Bartkowiak-Jowsa    Magdalena

4.    Bielecka    Urszula

5.    Chmielewska    Ewa

6.    Gwoździewicz    Maciej

7.    Haremza    Kinga

8.    JASZAK    Przemysław

9.    Jewgiński    Michał

10.    Kamyczek (Dyba)    Paulina

11.    Kardasz    Piotr

12.    Michalski    Marcin

13.    Misiak    Hanna

14.    Saeid    Ahmed

15.    Sobianowska    Katarzyna

16.    Szymczyk    Monika

17.    Ślusarczyk    Anna

18.    Świątek    Paweł

19.    Świątkowski    Michał

20.    Walski    Tomasz

21.    Wilk    Magdalena

22.    Wysocka-Król    Katarzyna

23.    Zawada    Agnieszka

24.    Zielony    Eunika

III EDYCJA

W dniu 22.12.2011 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona młodych doktorów 6 laureatów którzy uzyskali od 61,70 do 131,90 punktów. Z kolei spośród 22 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 15 laureatów którzy uzyskali od 34,20 do 102 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 4.000 zł

1.    Augustyniak    Izabela

2.    Bąkowicz    Julia

3.    Białek    Michał

4.    Buzalewicz    Igor

5.    Chmielewska    Ewa

6.    Gluza    Karolina

7.    Gryglewicz    Jacek

8.    Haremza    Kinga

9.    Jewgiński    Michał

10.    Kamyczek (Dyba)    Paulina

11.    Karpiński    Paweł

12.    Klein    Justyna

13.    Kowal    Katarzyna

14.    Kula    Agata

15.    Kurpisz    Adam

16.    Matkowski    Przemysław

17.    Michalski    Marcin

18.    Milczarek    Wojciech

19.    Ptak    Anita

20.    Skorupa    Lucyna

21.    Zawada    Agnieszka

IV EDYCJA

W dniu 14.05.2012 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona 2 młodych doktorów 1 laureata który uzyskał 91,40 punktu. Z kolei spośród 17 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 6 laureatów którzy uzyskali od 80,70 do 339,90 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 4.000 zł

1.    Bocian    Anna

2.    Danielewska    Monika Ewa

3.    Jurków    Dominik

4.    Łątka    Jerzy

5.    Matkowski    Przemysław

6.    Misiak    Hanna

7.    Tomczak    Jakub

V EDYCJA

W dniu 18.12.2012 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona 3 młodych doktorów 2 laureatów którzy uzyskali od 105,30 do 111,50 punktów. Z kolei spośród 15 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 11 laureatów którzy uzyskali od 34,40 do 198,80 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 4. 100 zł

1.    Bąkowicz    Julia

2.    Furgała    Joanna

3.    Gluza    Karolina

4.    Głuszczak    Justyna

5.    Gwoździewicz    Maciej

6.    Jewgiński    Michał

7.    Jędrychowska    Agnieszka

8.    Kica    Małgorzata

9.    Krawczyk    Bartosz

10.    Krzciuk-Gula    Joanna

11.    Lewandowska (Lewandowska-Soboń)    Malwina

12.    Rowiński    Sławomir

13.    Smykowski    Daniel

VI EDYCJA 


W dniu 9.05.2013 r. Komisja ds. stypendiów wyjazdowych na staże naukowo - dydaktyczne wyłoniła z grona 5 młodych doktorów 4 laureatów, którzy uzyskali od 75,90 do 165,70 punktów. Z kolei spośród 28 doktorantów, których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia, Komisja wyłoniła 9 laureatów którzy uzyskali od 48,70 do 147,10 punktów.

Okres pobierania stypendium: od 1 miesiąca do 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 4. 100 zł

1.    Noculak    Agnieszka

2.    Lewacki    Konrad

3.    Łuszczek    Katarzyna

4.    Drwal    Maciej

5.    Kamińska-Chuchmała    Anna

6.    Tomczak    Jakub

7.    Augustyniak    Izabela

8.    Strub    Daniel

9.    Pękala    Jolanta

10.    Poręba    Marcin

11.    Chmielewska    Ewa

12.    Łątka    Jerzy

13.    Janicka    Anna


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO