Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Profesorowie wizytujacy


 UCZELNIE MACIERZYSTE PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH

mapa_prof


WYKŁADY PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH W ROKU 2014


Lp. kod nazwa prowadzący
1. WIZ-44 Renewable and Non-Conventional Sources of Energy in Power Systems
Ivan Dudurych
2. WIZ-46 Lean Product Developement Durward Sobek
3. WIZ-47 Investment Process And Construction Solution In Large-scale Architecture Fernando Menis
4. WIZ-48 Architektura "Bottom-up" - Od Partycypacji Do Interakcji
Tomasz Jaśkiewicz

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO