Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja dodatkowa 2010/2011

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Nauczania:

Prof. dr hab. inż. Andrzej KASPRZAK

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się zespół konsultantów.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. toku studiów doktoranckich:

Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI

Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Nauczania
uczelniany sekretariat studiów doktoranckich
bud. A-1 pok. 153
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 071 320 34 56; 071 320 38 73
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska ogłasza dodatkowy- wrześniowy nabór na studia doktoranckie na Wydziałach:

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 10.09.2010 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1 pok.153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2010/2011

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej doktoranci.pwr.wroc.pl należy składać od dnia 1 września 2010 r. do dnia 10 września 2010 r. w godz. 8:00 ? 15:00. w Dziale Nauczania (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 153)

Test ogólnouczelniany odbędzie się 16.09.2010 r. godz. 15:00, sala 0.38 bud. C-13 (test polega na rozwiązywaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyki i fizyki) - Wydział W10

Egzamin z języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego, odbędzie się 17.09.2010 r. (piątek) w bud. H-4 godz. 10:00, Wybrzeże Wyspiańskiego 8); Wydziały W8, W9,W10.

Rozmowy kwalifikacyjne i ewentualne egzaminy kierunkowe 21.09.2010 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 27.09.2010 r.

Do 02.10.2010 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania