Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista kursów

Rok akademicki 2018/2019, semestr letni

Pełna informacja o lektoratach


Wydajne wykonywanie obliczeń naukowych

INE70001, kurs kierunkowy, zalecany

Kurs zgłoszony przez Wydział Elektroniki (W-4)

Prowadzący

Terminy

Liczba godzin w semestrze: 30

WCLPS Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin:
Forma zaliczenia:
0
zaliczenie
0
zaliczenie
2 0 0

Krótki opis zawartości całego kursu

Kurs wprowadza w tematykę systemów operacyjnych unix oraz użytkowania
komputerów dużej mocy. Omówione zostaną zagadnienia począwszy od pracy w
powłoce systemu operacyjnego, standardowych narzędzi, certyfikatów przez
oprogramowanie obliczeniowe i wizualizację wyników aż do korzystania z
gridów obliczeniowych.
Zajęcia laboratoryjne pozwolą przećwiczyć praktycznie wszystkie czynności
niezbędne do samodzielnego przeprowadzania obliczeń wymagających dużej
mocy obliczeniowej.
Kurs jest przeznaczony dla doktorantów, którzy w swoich pracach badawczych
wykorzystują obliczenia numeryczne.

Każde laboratorium będzie poprzedzone wstępem teoretycznym.

Plan kursu:

1. Wprowadzenie do systemu Unix
2. Wprowadzenie do systemu X-window i usług terminalowych
3. Wstęp do programowania w powłoce systemu unix
4. Przetwarzanie plików tekstowych (awk,sed)
5. Wizualizacja wyników narzędziami unix (gnuplot)
6. Certyfikaty PKI - autoryzacja, podpis elektroniczny, stempel czasowy
7. Wstęp do obliczeń gridowych
8. Użytkowanie platformy gridowej gLite
9. Użytkowanie platformy gridowej gLite
10. Użytkowanie platformy gridowej Unicore
11. Użytkowanie platformy gridowej Unicore
12. Oprogramowanie obliczeniowe i wizualizacyjne
13. Definiowanie i użytkowanie grafów przepływu
14. Definiowanie i użytkowanie grafów przepływu
15. Składowanie i archiwizacja wyników