Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

prof. dr hab. inż. , prof. zw. Henryk Kasprzak

Katedra Optyki i Fotoniki (W11/K5)
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W-11)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina fizyka

bud. A-1
pok. 18/4
tel. 71 320 33 06

E-mail: henryk.kasprzak@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Właściwości optyczne i biomechaniczne oka i jego elementów składowych. Zastosowanie metod optycznych do pomiaru właściwości fizycznych oka.

Optical and biomechanical properties of the eye and its components. Application of optical methods for measurements of physical properties of eye

Powrót