Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło

Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni (W1/Z1)
Wydział Architektury (W-1)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina architektura i urbanistyka

bud. E-1
pok. 142
tel. 320-65-64

E-mail: marzanna.jagiello@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Obszar zainteresowań badawczych i prowadzonych prac doktorskich:
- historia architektury i sztuki,
- teoria konserwacji i rewaloryzacji architektury,
- historia i rewaloryzacja ogrodów,
- badania krajobrazowe,
- badanie i promocja dziedzictwa kulturowego Wrocławia i Śląska.

Tematy prac ukończonych:
Działalność Petera Josepha Lenné i innych projektantów ogrodów na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w XIX wieku,
Wystawy i ekspozycje ogrodnicze we Wrocławiu, 1840–1927,
Malarstwo Zygmunta Vogla jako źródło ikonograficzne do badań i rewaloryzacji krajobrazowych ogrodów polskich,
Twórczość Eduarda Petzolda na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem parków w Sławie, Dobrej, Henrykowie, Małomicach i Kliczkowie.
Obecnie realizowane:
Zabytkowe parki i ogrody Doliny Dolnej Wisłoki,
Pogranicza architektury. Działania z zakresu sztuki instalacji w kontekście architektury w Polsce po roku 1990 ,
Współczesne tymczasowe aranżacje architektoniczne miejskich przestrzeni publicznych,
Przestrzeń i zdarzenie – relacje scenografii i architektury w XX w.,
Współczesne tendencje w kształtowaniu ogrodów zoologicznych,
Powojenna rewaloryzacja miast położonych na terenie Miedziowego
Okręgu Przemysłowego.

Powrót