Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Promotorzy

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

dr hab. Marian Ciszek, prof. PWr

Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych (I-22)
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9)
Politechnika Wrocławska (PWr)

E-mail: marian.ciszek@pwr.wroc.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

(brak danych)

Powrót