Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Chemiczny (W-3)

Dyscyplina biotechnologia

Dyscyplina biotechnologia/BioTechNan

Dyscyplina chemia

Dyscyplina chemia/BioTechNan

Dyscyplina inżynieria materiałowa/BioTechNan

Dyscyplina inżynieria chemiczna

Dyscyplina inżynieria materiałowa

Dyscyplina technologia chemiczna

Powrót