Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Elektryczny (W-5)

Dyscyplina 2) automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscyplina automatyka i robotyka

Dyscyplina elektrotechnika

Powrót