Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W-6)

Dyscyplina górnictwo i geologia inżynierska

Dyscyplina górnictwo i geologia inżynierska/InterDok

Dyscyplina 8) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Powrót