Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9)

Dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Dyscyplina energetyka

Dyscyplina 7) inżynieria mechaniczna

Powrót