Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Mechaniczny (W-10)

Dyscyplina 7) inżynieria mechaniczna

Dyscyplina inżynieria produkcji

Dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

Dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn/InterDok

Dyscyplina mechanika

Dyscyplina mechanika/InterDok

Powrót