Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12)

Dyscyplina 2) automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscyplina elektronika

Dyscyplina elektronika/InterDok

Dyscyplina energetyka

Powrót