Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Archiwum

W tym dziale znajdują się dokumenty które utraciły ważność, ale nadal są dostępne do wglądu.

Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego w porozumieniu z Wydziałową Komisją Wyborczą zwołuje Wydzaiłowe Zebranie Doktorantów w celu wybory przedstawiciela do Rady Wydziału. Zebranie Wyborcze odbędzie sie dnia 11.06.2014 r. godz. 15.00 bud. C-7 sala 504.