Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

prof. dr hab.inż. Jacek Pigłowski

Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów (W3/Z-8)
Wydział Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina 5) inżynieria chemiczna

bud. B-1
pok. 303c
tel. 320-35-10

E-mail: jacek.piglowski@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Prace badawcze dotyczą modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów. Obecnie znaczna część programu badawczego skoncentrowana jest na syntezie i modelowaniu właściwości nanokompozytów. Materiały te charakteryzują się alternatywnymi do klasycznych makroskopowych kompozytów właściwościami. Ze względu na stopień rozproszenia komponentów w skali nano, wykazują wyśmienite właściwości mechaniczne, zwiększoną sztywność, doskonałe właściwości barierowe i bardzo dobre właściwości termiczne. Nasz program badawczy koncentruje się na stabilnych, hydrofobowych glinokrzemianach otrzymywanych poprzez wymianę jonową z użyciem organicznych polikationów zdolnych do reakcji polimeryzacji. Innym perspektywicznym celem naszych badań jest wykorzystanie plazmy niskomperaturowej do modyfikacji glinokrzemianów i innych systemów charakteryzujących się małymi rozmiarami cząstek. Modyfikacja polimerów plazmą jest już wykorzystywana w wielu
technologiach np. do kontrolowanych zmian biokompatybilności implantów w medycynie czy też funkcjonalizacji włókien w materiałach kompozytowych. Nierozwiązanym problemem jest jednakże wykorzystanie technologii plazmowych do modyfikacji proszków i innych małych obiektów.

Powrót