Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk

Katedra Informatyki (W8/K3)
Wydział Informatyki i Zarządzania (W-8)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina informatyka

bud. C-3
pok. 113
tel. 320-29-79

E-mail: jerzy.jozefczyk@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

1. Optymalne podejmowanie decyzji w systemach złożonych i niepewnych/Optimal decision making for complex and uncertain systems.
2. Techniczne zastosowania systemów wspomagania decyzji/Decision support systems and their technological applications.

Powrót