Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sęk

Katedra Fizyki Doświadczalnej (W11/K3)
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (W-11)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina fizyka
Dyscyplina fizyka/InterDok

bud. A-1
pok. 356A
tel. 71 320 4573

E-mail: grzegorz.sek@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

Własności optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych; kropki kwantowe jako źródła pojedynczych fotonów; sprzężenie światła z materią w nano i mikrostrukturach.
Słowa kluczowe: fizyka nanostruktur; spektroskopia optyczna; kropki kwantowe; elektrodynamika kwantowa.


Optical properties of low-dimensional semiconductor structures; quantum dots as single photon sources; light-matter coupling in nano and microstructures.
Keywords: physics of nanostructures; optical spectroscopy; quantum dots; quantum electrodynamics.

Powrót