Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. uczelni

Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej (W9/K1)
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn

bud. D-1
pok. 13
tel. 44-51

E-mail: cezary.szczepanski@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

1. Projektowanie I badanie systemów awionicznych. Designing and investigating of avionic systems. Słowa kluczowe: interfejsy człowiek-maszyna, systemy nawigacji. Key words: MMI interfaces, navigation systems.
2. Systemy sterowania lotem statków powietrznych i ruchem innych obiektów. Control systems of aircraft flight and motion of other objects. Słowa kluczowe: autopiloty, systemy polepszania stabilizacji, sterowanie obiektami ruchomymi. Key words: autopilots, stability augmentation systems, moving objects controlling.
3. Projektowanie I badanie symulatorów systemów lotniczych. Designing and investigating of aerospace systems. Słowa kluczowe: symulatory lotu, symulatory badawczo-inzynieryjne, sterowanie układem ruchu symulatorów. Key words: flight simulators, research-engineering simulators, simulator motion system controlling.

Powrót