Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

Lista potencjalnych opiekunów prac doktorskich

dr hab. Piotr Młynarz, prof. uczelni

Zakład Chemii Bioorganicznej (W3/Z-3)
Wydział Chemiczny (W-3)
Politechnika Wrocławska (PWr)
Dyscyplina chemia
Dyscyplina chemia/BioTechNan

bud. A-2
pok. 307
tel. 713204597

bud. A-2
pok. 313

E-mail: piotr.mlynarz@pwr.edu.pl


Tematyka oferowanych prac doktorskich

1. Badania metabolomiczne i metabonomiczne w diagnostyce medycznej, mikrobiologii, biotechnologii, autentykacji żywności oraz biologii molekularnej roślin .
2. Synteza i badanie właściwości chemoreceptorów do wykorzystania w diagnostyce medycznej.
3. Konstrukcja chemicznych układów diagnostycznych w chorobach nowotworowych.

Dorobek publikacyjny 2009-2013


1. A. Rydzewska, K. Slepokura, T. Lis, P Kafarski, P. Młynarz,
Unexpected formation of hydroxyborazaphosphonic acid in the reaction of (N-
benzyl)benzylideneimine-2- boronic acid with diethyl phosphite,
Tetrahedron Lett., 2009, 132-134.

2. J. Gałęzowska, P. Kafarski, H. Kozlowski, P. Mlynarz, V. Nurchi, T. Pivetta,
N,N '-Ethylenediaminobis(benzylphosphonic acids) as a potent class of chelators for metal ions,
Inorg. Chim Acta, 2009, 707-713.

3. M. Prokopowicz, P. Młynarz, P. Kafarski,
Synthesis of phosphonate derivatives of 2,3-dihydroindene
Tetrahedron Lett., 50, 2009, 7314-7317.

4. P. Młynarz, A. Rydzewska, S. Śliwińska, M. Szymczyk
Aza Phosphinic Macrocycles
Phosphorous, Sulphur, and Silicon 184, 2009, 1496-1501.

5. 38. M. Doskocz, B. Malinowska, P. Mlynarz, B. Lejczak, P. Kafarski,
Long range phosphorus-phosphorus coupling constants in bis(phosphorylhydroxymethyl)benzene
derivatives, Tetrahedron Lett. 51, 2010, 3406-3411.

6. J. Gałęzowska, R. Janicki, H. Kozlowski, P. Mlynarz, L. Szyrwiel
Unusual coordination behaviour of a phosphonate- and pyridine-containing ligand in a stable
lanthanide complex.
Eur. J. Inorg. Chem. 11, 2010, 1696-1702.

7. M. Prokopowicz, P. Młynarz, P. Kafarski, Zwiazki metalooorganiczne w syntezie fosfonianów
Wiad. Chem. 64, 2010 , 1.

8. P. Mlynarz, A. Rydzewska, Z. Pokladek,
Preparation of a novel group of hybrid compounds N-benzyl aminoboronbenzylphosphonic and N,N?-
ethylenedi(aminoboronbenzylphosphonic) acids
J. Organomet. Chem. 696, 2011, 457-460.

9. W. Szczepanik, P. Młynarz, P. Stefanowicz, M. Kucharczyk-Klaminska, N. D?Amelio, A. Olbert-Majkut, A. Staszewska, M. Ratajska, Z. Szewczuk, M. Jezowska-Bojczuk
Structural studies of Cu(II) binding to the novel peptidyl derivative of quinoxaline: N-(3-(2,3-di(pyridin-2-yl)quinoxalin-6-yl)alanyl)glycine
Polyhedron 30 , 2011, 9?15.

10. P. Młynarz, T. Ptak, A. Czernicka, R. Pankiewicz, K. Gluza, D. Zarzeczanska
Bis{phenyl[di(methoxyethyloxy)phosphoryl]methyl}amine as a new ligand for metal ions and cationic organic molecules.
J. Mol. Struct. , 991, 2011, 18.

11. J. Nagaj, R. Starosta, W. Szczepanik, M. Barys, P. Mlynarz, M. Jeżowska-Bojczuk.
The Cu(II)-fluconazole complex revisited. Part I: Structural characteristics of the system
J. Inorg. Biochem.106, 2012, 23-31.


12. E. Maciejczyk, I. Jasicka-Misiak, P. Młynarz, T Lis, PP Wieczorek, P. Kafarski,

Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako obiecujace źró dło ergosterolu | [Fly agaric (Amanita muscaria) as promising source of ergosterol], Przemysl Chemiczny 91, 2012, 853-855


13. P. Młynarz, W. Barg, S. Deja, R. Jankowska,
Metody metabolomiczne jako nowe narzedzie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc | [Application of metabolomic in COPD diagnosing], Polski Merkuriusz Lekarski 33, 2012, 207-212.

14. T. Ptak, P. Młynarz, A. Dobosz, A. Rydzewska, M. Prokopowicz,
Potentiometric and NMR complexation studies of phenylboronic acid PBA and its aminophosphonate analog with selected catecholamines
Journal of Molecular Structure 1040, 2013, 59-64

15. Deja S., Barg E., Młynarz P., Basiak A., Willak-Janc E.
1H NMR-based metabolomics studies of urine reveal differences between type 1 diabetic patients
with high and low HbAc1 values.
J. Pharm. Biomed. Anal. 83, 2013, 43? 48.

16. 49. Calderisi M., Vivi A., Mlynarz P., Tassin M., Banasik M., Dawiskiba T., Valensin G., Carmellini
M. Using Metabolomics to Monitor Kidney Transplantation Patients by Means of Clustering to
Spot Anomalous Patient Behavior, Transplantation Proceedings (in press 2013)


Udział w projektach badawczych:

Lp. Charakter udziału w projekcie Tytuł projektu Nr projektu Źródła finansowania Wysokość finansowania Miejsce realizacji projektu Lata
realizacji Wykaz najważniejszych publikacji
1 Główny wykonawca ?Konstrukcja bibliotek peptydowych i badania metabolomiczne jako narzędzia w diagnostyce nowotworów tarczycy? MNiSW N N403 154640 MNiSW 358 000 Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011-2014
2 Główny wykonawca Przewlekła obturacyjna choroba płuc ?zastosowanie metabolomiki jako narzędzia wspomagającego analitykę kliniczną MNiSW N N 402515939 MNiSW 280 000 Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu 2010-2013 P. Młynarz, W. Barg, S. Deja, R. Jankowska
Metody metabolomiczne jako nowe narzędzie diagnostyki
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 196, 5
3 Główny wykonawca ?Kwasy aminofosfonowe funkcjonalizowane resztą boronową? Nr N N 204 134837 MNiSW 337 000 Politechnika Wrocławska 2010-2013 Rydzewska, K. Slepokura, T. Lis, P Kafarski, P. Młynarz, Unexpected formation of hydroxyborazaphosphonic acid in the reaction of (N- benzyl)benzylideneimine-2- boronic acid with diethyl phosphite, Tetrahedron Lett., 2009, 132-134.

P. Mlynarz, A. Rydzewska, Z. Pokladek,
Preparation of a novel group of hybrid compounds N-benzyl aminobo-ronbenzylphosphonic and N,N?- ethyle-nedi(aminoboronbenzylphosphonic acids J. Organomet. Chem. 696, 2011, 457-460.

T. Ptak, P. Młynarz, A. Dobosz, A. Rydzewska, M. Prokopowicz, The potentiometric and NMR complexation studies of phenylboronic acid PBA and its aminophosphonate analogue with selected catecholamines. Journal Molecular Structure
(w druku)Patenty 2009-2013:

1. M. Prokopowicz, P. Kafarski, P. Młynarz
Nowe (beta)-ketofosfoniany oraz sposób ich wytwarzania
nr zgł.: P387132 (26.01.2009).

2. M. Prokopowicz, P. Kafarski, P. Młynarz
Nowy kwas benzo[d]tiofen-2-ylofosfonowy i sposób jego wytwarzania
nr zgł.: P387005 (9.01.2009).

Nagrody i wyróżnienia:
1. 2001 ? Nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego UWr
2. 2003 ? Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
3. 2003 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
4. 2004 ? Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
5. 2004 - Nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego PWr
6. 2005 - Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
7. 2008 - Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej
8. 2011- Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej

Granty :
Główny wykonawca ?Konstrukcja bibliotek peptydowych i badania metabolomiczne jako narzędzia w diagnostyce nowotworów tarczycy? MNiSW N N403 154640 MNiSW 358 000 Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich
we Wrocławiu 2011-2014
Główny wykonawca Przewlekła obturacyjna choroba płuc ?zastosowanie metabolomiki jako narzędzia wspomagającego analitykę kliniczną MNiSW N N 402515939 MNiSW 280 000 Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu 2010-2013 P. Młynarz, W. Barg, S. Deja, R. Jankowska
Metody metabolomiczne jako nowe narzędzie diagnostyki
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 196, 5

Główny wykonawca ?Kwasy aminofosfonowe funkcjonalizowane resztą boronową? Nr N N 204 134837 MNiSW 337 000 Politechnika Wrocławska 2010-2013 Rydzewska, K. Slepokura, T. Lis, P Kafarski, P. Młynarz, Unexpected formation of hydroxyborazaphosphonic acid in the reaction of (N- benzyl)benzylideneimine-2- boronic acid with diethyl phosphite, Tetrahedron Lett., 2009, 132-134.

P. Mlynarz, A. Rydzewska, Z. Pokladek,
Preparation of a novel group of hybrid compounds N-benzyl aminobo-ronbenzylphosphonic and N,N?- ethyle-nedi(aminoboronbenzylphosphonic acids J. Organomet. Chem. 696, 2011, 457-460.

T. Ptak, P. Młynarz, A. Dobosz, A. Rydzewska, M. Prokopowicz, The potentiometric and NMR complexation studies of phenylboronic acid PBA and its aminophosphonate analogue with selected catecholamines. Journal Molecular Structure
(w druku)

Powrót