Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

O studium

Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej - studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024.

bud_a1

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż.  Kamil  Staniec
prorektor.staniec@pwr.edu.pl  bud. A-1 s. 121  tel. 320-2266

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się zespół konsultantów.

pracami zespołu kieruje doradca prorektora ds. kształcenia:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska

malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl   bud. D-1  s. 115  tel. 320-3974Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Kształcenia, PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
pok. 153, bud. A-1
tel. (0-71) 320 34 56, 320 38 73,


monika.wrobel-bogdziewicz@pwr.edu.pl

Dane kontaktowe – Dyscypliny Naukowe

Rada Dyscypliny Naukowej

Skrót dyscypliny

Wydział

Funkcja w Radzie dyscypliny

Imię i Nazwisko

Pracownik administracji (dane kontaktowe)

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka

D01

W1

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner

Marta Góralczyk

63-60

marta.goralczyk@pwr.edu.pl

D01

W1

Zastępca

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska

Marta Góralczyk

63-60

marta.goralczyk@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

D02

W12

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

Anna Kozieł

40-74

anna.kozieł@pwr.edu.pl

D02

W4

Zastępca

dr hab. inż. Ireneusz Jabłoński, prof. uczelni

Anna Paula Sobok

35-74

anna.sobok@pwr.edu.pl

D02

W5

Zastępca

prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant

Adam Jakubowski

44-02

adam.jakubowski@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

D03

W4

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Michał Woźniak

Anna Paula Sobok

35-74

anna.sobok@pwr.edu.pl

D03

W8

Zastępca

prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen

Wiesława Darska

42-42

wieslawa.darska@pwr.edu.pl

D03

W11

Zastępca

prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Magdalena Robak-Warzywoda

23-95

magdalena.robak-warzywoda@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna

D04

W11

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Halina Podbielska

Renata Wojtylak

65-80

renata.wojtylak@pwr.edu.pl

D04

W11

Zastępca

dr hab. inż. Daoud Iskander, prof. uczelni

Renata Wojtylak

65-80

renata.wojtylak@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Chemiczna

D05

W3

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

D05

W3

Zastępca

dr hab. inż. Izabela Pawlaczyk - Graja, prof. Uczelni

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

D05

W3

Zastępca

dr hab. inż. Włodzimierz Tylus, prof. Uczelni

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

D06

W2

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Wojciech Puła

Lidia Toczyńska

38-85

lidia.toczynska@pwr.edu.pl

D06

W2

Zastępca

dr hab. inż. Adrian Różański, prof. Uczelni

Lidia Toczyńska

38-85

lidia.toczynska@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna

D07

W10

Przewodniczący

prof.dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski

Sylwia Mendel

23-72

sylwia.mendel@pwr.edu.pl

D07

W10

Zastępca

dr hab. inż. Jacek Reiner, prof. uczelni

Sylwia Mendel

23-72

sylwia.mendel@pwr.edu.pl

D07

W10

Zastępca

prof. dr hab. Inż. Wojciech Wieleba

Sylwia Mendel

23-72

sylwia.mendel@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

D08

W6

Przewodniczący

dr hab. inż. Robert Król, prof. uczelni

Anna Karp

68-36

anna.karp@pwr.edu.pl

D08

W7

Zastępca

dr hab. inż. Monika Maciejewska, prof. uczelni

Arleta Kołacińska

25-85

arleta.kolacinska@pwr.edu.pl

D08

W9

Zastępca

dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski, prof. uczelni

Martyna Militowska

37-47

martyna.militowska@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Matematyka

D09

W13

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan

Anna Byszewska

25-29

anna.byszewska@pwr.edu.pl

D09

W13

Zastępca

prof. dr hab. Zbigniew Palmowski

Anna Byszewska

25-29

anna.byszewska@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

D10

W3

Przewodniczący

dr hab. inż. Robert Góra, prof. uczelni

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

D10

W3

Zastępca

dr hab. inż. Magdalena Klimek - Ochab, prof. uczelni

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

D10

W3

Zastępca

dr hab. inż. Rafał Kowalczyk, prof. uczelni

Ewa Kawińska

22-92

ewa.kawinska@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Fizyczne

D11

W11

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sęk

Magdalena Robak-Warzywoda

23-95

magdalena.robak-warzywoda@pwr.edu.pl

D11

W11

Zastępca

dr hab. inż. Michał Nikodem, prof. uczelni

Magdalena Robak-Warzywoda

23-95

magdalena.robak-warzywoda@pwr.edu.pl

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości

D12

W8

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Rafał Weron

Wiesława Darska

42-42

wieslawa.darska@pwr.edu.pl

D12

W8

Zastępca

dr hab. inż. Rafał Michalski, prof. Uczelni

Wiesława Darska

42-42

wieslawa.darska@pwr.edu.pl


Informacje dot. stopni i tytułów naukowych: https://nauka.pwr.edu.pl/zadania/stopnie-i-tytuly-naukowe

Kierownik Działu
dr inż. Katarzyna Kozłowska,
tel.: +48 71 320 20 47,
kom. 669 499 955,
e-mail: katarzyna.kozlowska@pwr.edu.pl

Stanowisko ds. Obsługi Działu
mgr inż. Agnieszka Rudnicka-Hamera
obsługa administracyjno-finansowa działu
tel.: +48 71 340 78 20,
e-mail: agnieszka.rudnicka-hamera@pwr.edu.pl