Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Aktualności


 Druga edycja konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe, otrzymaną za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ambasady Francji w Polsce. Jednocześnie informujemy, że osobą do kontaktu ze strony Ambasady jest: Valentin PEDEN,

valentin.peden@diplomatie.gouv.fr. 

Stypendia MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców

2019-11-27

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r.


Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow


Autoryzowane wykazy dorobku

2019-10-08

Szanowni Państwo,

Informuję, że w trosce o usprawnienie obsługi doktorantów PWr, Dział Otwartej Nauki opracował nowy sposób generowania wykazów dorobku naukowego na podstawie bazy DONA. Wykazy dorobku i cytowań publikacji zamawiane przez zainteresowanych, nie będą wymagały osobistego odbioru wydruków potwierdzonych pieczątką CWINT oraz kierownika Działu Otwartej Nauki (wykazy dorobku) i kierownika Działu Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych (wykazy cytowań). Obowiązującym dokumentem potwierdzającym dorobek będą autoryzowane wykazy dorobku i cytowań.
Wykaz autoryzowany (dorobku i cytowań) - przykłady w załącznikach.
1. Są wykonane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Biblioteki.
2. W nagłówku dokumentu zawierają logo PWr, w stopce na dole strony: imię i nazwisko kierownika Działu, imię i nazwisko osoby uprawnionej do sporządzania wykazu, dane kontaktowe (lokalizacja Biblioteki/Działu, nr telefonu, adres e-mail).
Pliki wykazów autoryzowanych będą archiwizowane w Bibliotece.
W celu zamówienia wykazów należy złożyć zamówienie na formularzu on-line dostępnym na stronie bazy DONA https://dona.pwr.edu.pl/zamowienie-wykazu/
Osoba uprawniona w Bibliotece wykona zestawienie i prześle wykaz w formie pliku na adres poczty PWr. Autor może wydrukować dowolną liczbę kopii (w zależności od składanych wniosków). Wykaz w takiej postaci będzie dokumentem potwierdzającym dorobek.

Nadal każdy autor, którego prace są zgłoszone do bazy DONA, może samodzielnie generować wykazy dorobku. Samodzielnie sporządzone wykazy nie są oficjalnymi dokumentami potwierdzanymi przez Bibliotekę (wykazy nieautoryzowane) - przykład w załączniku.
W takim zestawieniu nie ma w nagłówku loga PWr, a w stopce na dole strony podany jest tylko ogólny kontakt do ww. Działów, bez nazwisk kierowników i osoby wykonującej zestawienie.

Z poważaniem, Anna Komperda
Kierownik Działu Otwartej Nauki
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Bud. D-21, pok. 232
anna.komperda@pwr.edu.pl
centrum.pwr.edu.pl
tel. +48 71 320 31 61

fax +48 71 328 32 45 (Sekretariat)

Zamieszczanie pełnych tekstów prac doktorskich na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

2019-10-08

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (https://www.dbc.wroc.pl/dlibra) to zainicjowana i współtworzona przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej od 2004 r. jedna z pierwszych polskich bibliotek cyfrowych. Obecnie integruje zbiory 22 instytucji kultury, bibliotek i uczelni z regionu Dolnego Śląska. Zapewnia powszechny i nieograniczony dostęp do zbiorów naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych zgodnie z ideą open access – 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, bez konieczności rejestracji czy opłat. Zasoby DBC są także widoczne na innych platformach takich jak: Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz Europeana.

Serwis DBC działa przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Zbiory cyfrowe biblioteki składowane są na infrastrukturze Centrum, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo archiwizowania i przechowywanych danych.

W celu zamieszczenia pracy na platformie DBC, należy:

1. Podpisać zgodę na stosownym oświadczeniu oraz wypełnić ankietę w trakcie składania pracy w Czytelni Głównej Biblioteki (bud. A1, pok. 307)

lub

2. Podpisać zgodę na stosownym oświadczeniu oraz wypełnić ankietę (do pobrania na stronie: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/text?id=Form). Przesłać wersję elektroniczną z pełnym tekstem pracy na adres bc@pwr.edu.pl lub przekazać na nośniku (płyta CD, pen-drive) do Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów bud. D-21, wejście „A”, pok. 009.

Biblioteka PWr / Dział Otwartej Nauki/ Zespół Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów

Finansowanie wyjazdów na staze zagraniczne - program NAWA im. prof. Iwanowskiej

2018-10-24

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej/ogloszenie

Forum dyskusyjne

2008-10-06
Zapraszamy do korzystania z nowej funkcji strony studiów doktoranckich - forum dyskusyjnego. Wypowiadać się na nim będą również pracownicy Działu Nauczania.