Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie nie jest już możliwa.

Od roku akademickiego 2019/2020 kandydatów przyjmuje Szkoła Doktorska