Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Stypendia naukowe


Szaczegółowa informacja na temat konkursu znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI

Wniosek o stypendium w wersji elektronicznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu ostatniej X edycji konkursu w którym przyznane będzie 60 stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów. Z uwagi na oszczednosci w projekcie Ministerstwo wyraziło zgodę na przedłużenie okresu stypendialnego w X konkursie do 6 miesięcy.

Więcej informacji na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik z numerem konta, deklarację oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wydrukowane wnioski powinny zawierać ponadto opinię promotora lub opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów doktoranckich (lub Dziekana - w przypadku młodych doktorów). Laureaci poprzednich konkursów występujący ponownie z wnioskiem stypendialnym proszeni są o równoczesne wczytanie do systemu pliku w formacie PDF ze sprawozdaniem za poprzedni okres stypendialny.

Odpowiedni formularz niebawem znajdzie się na stronie http://doktoranci.pwr.wroc.pl/76,stypendia_naukowe.html

Wydrukowaną wersję wniosku wraz z opiniami należy złożyć w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 15 w Biurze Projektu (pok. 153 bud.A-1).

Przypominamy o konieczności umieszczania w publikacjach, i innych prezentacjach wyników prac naukowych następujących informacji o źródłach finansowania projektu (Stypendium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ang. Fellowship co-financed by European Union within European Social Fund).

Fakt ukazania się lub przyjęcia do druku takich publikacji będzie wysoko premiowany w kolejnych konkursach naszego projektu.

Jednocześnie informujemy, że honorowane będą jedynie cytowania poświadczone przez Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej i publikacje zdokumentowane w systemie DONA. (Proszę pamiętać, że wpis do systemu może trwać do 2 tygodni od momentu zgłoszenia.

Fakt wdrożenia patentu lub realizacji projektu architektonicznego musi być pisemnie poświadczony przez jednostkę wdrażającą.

Wszystkie projekty badawcze i architektoniczne, granty oraz zlecenia badawcze wymienione w aplikacji muszą być integralnie związane z realizowaną pracą doktorską.

W X konkursie stosowana będzie aktualna punktacja czasopism naukowych z 17 grudnia 2013 r. dostępną na stronie MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub pod tel. 71-320-38-51, 71-320-43-14 lub 71-320-46-58 71-320-34- 56 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej mlodakadra@pwr.wroc.pl

WYNIKI KONKURSU


I EDYCJA

W dniu 19.11.2009 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 90 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 217.20 do 106.20 punktów. Z kolei spośród 112 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 119,50 do 16.30 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.400

Lista laureatów I konkursu

 •     Bastrzyk    Anna
 •     Bembnowicz    Paweł
 •     Bieda    Bartosz
 •     Broda    Bartosz
 •     Cabaj    Joanna
 •     Chmielewska    Ewa
 •     Chojnacka    Ida
 •     Derlukiewicz    Damian
 •     Dyguda-Kazimierowicz    Edyta
 •     Dziędzioła    Gabriela
 •     Ewert    Paweł
 •     Feder-Kubis    Joanna
 •     Gajcy    Kamila
 •     Goldeman    Waldemar
 •     Harnatkiewicz    Piotr
 •     Jacak    Witold
 •     Jacak    Janusz
 •     Jopek    Wojciech
 •     Jurków    Dominik
 •     Kaczyński    Paweł
 •     Kamiński    Marcin
 •     Kolasiński    Piotr
 •     Kowalska    Małgorzata
 •     Koziołek    Sebastian
 •     Król    Karol
 •     Król-Gracz    Agnieszka
 •     Kurzynowski    Tomasz
 •     Lauks-Dutka    Anna
 •     Leniec    Monika
 •     Lesiuk    Grzegorz
 •     Lochyński    Paweł
 •     Magdziarz    Marcin
 •     Maleszka    Tomasz
 •     Marcińczuk    Michał
 •     Masalska    Agata
 •     Misiak    Hanna
 •     Mizera-Pietraszko    Jolanta
 •     Motyka    Marcin
 •     Nemś     Magdalena
 •     Nikodem    Michał
 •     Nowakowska-Oleksy    Anna
 •     Plewa    Marcin
 •     Podemski    Paweł
 •     Podhorodecki    Artur
 •     Prażmowska    Joanna
 •     Radziszewski    Adam
 •     Rydzewska     Agata
 •     Sieradzka    Karolina
 •     Smutnicki    Adam
 •     Stanek    Michał
 •     Szpulak    Marcin
 •     Szymańska    Agnieszka
 •     Świątkowski    Michał
 •     Walski    Tomasz
 •     Wincza    Ewelina
 •     Wojcieszak    Damian
 •     Wysocka-Król    Katarzyna
 •     Zaleśny    Robert
 •     Zatryb    Grzegorz
 •     Zawierucha    Paweł


II EDYCJA

W dniu 19.04.2010 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 66 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 231.50 do 97.40 punktów. Z kolei spośród 166 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 110.80 do 37.40 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.500

Lista laureatów II konkursu

 •     Borowik    Tomasz
 •     Broda    Bartosz
 •     Chmielewska    Ewa
 •     Derlukiewicz    Damian
 •     Dyrka    Witold
 •     Ewert    Paweł
 •     Feder-Kubis    Joanna
 •     Gajcy    Kamila
 •     Gładysz    Jakub
 •     Harnatkiewicz    Piotr
 •     Janczura    Joanna
 •     Jureczko    Marian
 •     Jurków    Dominik
 •     Kaczyński    Paweł
 •     Kajdanowicz    Tomasz
 •     Kamiński    Marcin
 •     Kierzkowski    Artur
 •     Kopczyński    Artur
 •     Kozierkiewicz-Hetmańska    Adrianna
 •     Król    Karol
 •     Kuriata    Renata
 •     Kurzynowski    Tomasz
 •     Lachowicz    Maciej
 •     Leniec    Monika
 •     Macherzyński    Wojciech
 •     Maleszka    Tomasz
 •     Misiak    Hanna
 •     Motyka    Marcin
 •     Mozoła    Piotr
 •     Musiał    Anna
 •     Nemś     Magdalena
 •     Nowakowska-Oleksy    Anna
 •     Olszewski    Jacek
 •     Pach    Paweł
 •     Pasternak    Grzegorz
 •     Podhorodecki     Artur
 •     Prażmowska    Joanna
 •     Ptak    Mariusz
 •     Rogotowicz    Dariusz Artur
 •     Rusińska    Małgorzata
 •     Rydzewska     Agata
 •     Saeid    Ahmed
 •     Serafińczuk    Jarosław
 •     Sitek    Anna Maria
 •     Sotor    Jarosław
 •     Stanek    Michał
 •     Statkiewicz - Barabach    Gabriela
 •     Szymańska    Agnieszka
 •     Szymborska-Małek    Katarzyna
 •     Tarnowski    Karol
 •     Ura    Bartosz
 •     Wielgoszewski    Grzegorz
 •     Wincza    Ewelina
 •     Wojcieszak    Damian
 •     Woźniak     Justyna
 •     Wyłomańska    Agnieszka
 •     Wysocka-Król    Katarzyna
 •     Zaleśny    Robert
 •     Zatryb    Grzegorz
 •     Zielińska    Agnieszka


III EDYCJA

W dniu 19.10.2010 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 60 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 239.00 do 121.50 punktów. Z kolei spośród 125 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 100.30 do 37.00 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.500-2.600

Lista laureatów III konkursu

 •     Anuszkiewicz    Alicja
 •     Bakalarz    Alicja
 •     Borowik    Tomasz
 •     Dworniczak    Łukasz
 •     Dyrka    Witold
 •     Gonczarek    Adam
 •     Górski    Przemysław
 •     Gryglewicz    Jacek
 •     Herrera Granados    Oscar
 •     Jacak    Janusz
 •     Jakubowski    Tomasz
 •     Jureczko    Marian
 •     Kaźmierczak    Igor
 •     Kierzek    Krzysztof
 •     Kopczyński    Artur
 •     Kosikowska    Paulina
 •     Kowalczuk    Przemysław
 •     Kowalski    Marcin
 •     Kozierkiewicz-Hetmańska    Adrianna
 •     Kożuch    Maciej
 •     Kucharzak    Michał
 •     Kuriata    Renata
 •     Labus (Zynek)    Karolina
 •     Lachowicz    Maciej
 •     Lewicka    Anna
 •     Lis    Szymon
 •     Lochyński    Paweł
 •     Łątka    Jerzy
 •     Malecha    Karol
 •     Marcińczuk    Michał
 •     Mianowska    Bernadetta
 •     Michalak    Izabela
 •     Michalak    Ewa
 •     Modliński    Norbert
 •     Muc    Sylwia
 •     Orzeł    Sebastian
 •     Pękala    Jolanta
 •     Pietrusewicz    Ewa
 •     Piotrowski    Piotr
 •     Poloczek    Przemysław
 •     Poręba    Marcin
 •     Potasz    Paweł
 •     Ptak    Mariusz
 •     Ramiączek-Krasowska    Maria
 •     Saeid    Ahmed
 •     Serafińczuk    Jarosław
 •     Serkies    Piotr Józef
 •     Sidorowicz    Łukasz
 •     Sieńczyk    Marcin
 •     Sieradzka    Karolina
 •     Smolińska    Katarzyna
 •     Stachowicz    Mateusz
 •     Statkiewicz - Barabach    Gabriela
 •     Szczurowski    Marcin
 •     Świst    Agnieszka
 •     Wolkiewicz    Marcin
 •     Wójtowicz    Patryk
 •     Wydymus    Damian
 •     Zając    Mateusz
 •     Zhatukhin    Dmytro


IV EDYCJA

W dniu 18.04.2011 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 37 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 413,2 do 98,5 punktów. Z kolei spośród 155 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 86,2 do 39,8 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.600 zł

    Lista laureatów IV konkursu

 •     Anczykowska    Agata
 •     Anuszkiewicz    Alicja
 •     Bakalarz    Alicja
 •     Bański    Mateusz
 •     Baranowski    Michał
 •     Chojnacka    Ida
 •     Dworniczak    Łukasz
 •     Górski    Przemysław
 •     Gryglewicz    Jacek
 •     Grzywa    Renata
 •     Hull    Sylwia
 •     Janiak    Władysław Adam
 •     Jóźwiak    Grzegorz
 •     Kosikowska    Paulina
 •     Kowal    Michał
 •     Kowalczuk    Przemysław
 •     Kowalski    Marcin
 •     Kubas    Karolina
 •     Kużawa    Mieszko
 •     Lesiuk    Grzegorz
 •     Lis    Szymon
 •     Magdziarz    Marcin
 •     Malecha    Karol
 •     Mianowska    Bernadetta
 •     Michalski    Marcin
 •     Nikodem    Maciej
 •     Nowak    Damian
 •     Orzeł    Sebastian
 •     Pękala    Jolanta
 •     Pietrusewicz    Ewa
 •     Pięta    Paweł Piotr
 •     Piotrowski    Piotr
 •     Poloczek    Przemysław
 •     Poręba    Marcin
 •     Przybyło    Magdalena
 •     Ptasiński    Konrad
 •     Rowiński    Sławomir
 •     Rusnak     Marta
 •     Rygielski    Piotr
 •     Sadowski    Łukasz
 •     Serkies    Piotr Józef
 •     Sidorowicz    Łukasz
 •     Sieńczyk    Marcin
 •     Soboń    Grzegorz
 •     Stachowicz    Mateusz
 •     Syperek    Marcin
 •     Sznitko    Lech
 •     Świst    Agnieszka
 •     Tarnowski    Karol
 •     Teuerle    Marek
 •     Walski    Tomasz
 •     Wiatrowski    Artur
 •     Wielgoszewski    Grzegorz
 •     Winiarski    Łukasz
 •     Wolkiewicz    Marcin
 •     Wójtowicz    Patryk
 •     Zając    Mateusz
 •     Zhatukhin    Dmytro
 •     Zielińska    Agnieszka
 •     Zielony    Eunika

V EDYCJA


W dniu 21.10.2011r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 55 młodych doktorów 12 laureatów, którzy uzyskali od 232,1 punktów. Z kolei spośród 198 doktorantów, których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów, którzy uzyskali od 133,0 do 41,6 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.600-2.700 zł

Lista Laurentów V konkursu

 • Szczurowski    Marcin
 • Anczykowska    Agata
 • Bański    Mateusz
 • Baranowski    Michał
 • Bartkowiak-Jowsa    Magdalena
 • Drwal    Maciej
 • Duchnowska    Magdalena
 • Gajda    Janusz
 • Gonczarek    Adam
 • Grodzka    Elżbieta
 • Grzebyk    Tomasz
 • Grzywa    Renata
 • Hull    Sylwia
 • Huss    Weronika
 • Janiak    Władysław Adam
 • Janicka    Anna
 • Jaroszewska (Mrozińska)    Karolina
 • Jóżwiak Grzegorz
 • Karpiński    Paweł
 • Kleszcz    Justyna
 • Kmiecik    Piotr
 • Konopka    Bogumił
 • Korzeniowski    Marcin
 • Kowaluk    Maciej
 • Król-Gracz    Agnieszka
 • Krzempek    Karol
 • Kubas    Karolina
 • Lewik-Tsirigotis    Marta
 • Lorkiewicz    Wojciech
 • Łomotowski    Grzegorz
 • Mayer    Paulina
 • Mazur    Michał
 • Nikodem    Anna Maria
 • Nowak    Damian
 • Piętka-Ottlik    Magdalena
 • Popek    Grzegorz
 • Potasz    Paweł
 • Przybyło    Magdalena
 • Restel    Franciszek
 • Rosienkiewicz    Maria
 • Rowiński    Sławomir
 • Rozalski    Szymon
 • Rusnak (Jaszcz)    Marta
 • Sadowski    Łukasz
 • Skorupa    Grzegorz
 • Smutnicki    Adam
 • Soboń    Grzegorz
 • Sokolski    Piotr
 • Stafiniak    Andrzej
 • Syperek    Marcin
 • Szarek    Paweł
 • Sznitko    Lech
 • Tarchała    Grzegorz
 • Teuerle    Marek
 • Tomczak    Jakub
 • Werbińska-Wojciechowska    Sylwia
 • Winiarski    Juliusz
 • Winiarski    Łukasz
 • Wolska    Joanna
 • Zielony    Eunika

VI EDYCJA

W dniu 18.04.2012 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 35 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 188,20 do 90,00 punktów. Z kolei spośród 159 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 146,70 do 46,59 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.700 zł

Lista Laureatów VI konkursu


 • Augustyniak    Izabela
 • Bazylińska    Urszula
 • Bojda    Krzysztof
 • Bródka    Piotr
 • Czajkowski    Maciej
 • Dobrzyńska    Agnieszka
 • Drwal    Maciej
 • Duchnowska    Magdalena
 • Dziaduch    Izabela
 • Gajda    Janusz
 • Grodzka    Elżbieta
 • Grzebyk    Tomasz
 • Hołubowski    Ryszard
 • Janiak    Filip
 • Janicka    Anna
 • Kajdanowicz    Tomasz
 • Kamyczek (Dyba)    Paulina
 • Karpiński    Paweł
 • Kmiecik    Piotr
 • Komarzyńska-Świeściak    Elżbieta
 • Konopka    Bogumił
 • Kowaluk    Maciej
 • Kożuch    Maciej
 • Latkowska-Baranowska    Magdalena
 • Lewik-Tsirigotis    Marta
 • Lorkiewicz    Wojciech
 • Macherzyński    Wojciech
 • Maleszka    Marcin
 • Maślak    Paweł
 • Mayer    Paulina
 • Mazur    Michał
 • Michalak    Izabela
 • Modelski    Szymon
 • Nikodem    Anna Maria
 • Pasternak    Grzegorz
 • Pietrusiak    Damian
 • Pięta    Paweł Piotr
 • Plewa    Marcin
 • Polak    Sławomir
 • Popek    Grzegorz
 • Ptasiński    Konrad
 • Ramiączek-Krasowska    Maria
 • Restel    Franciszek
 • Rola    Krzysztof
 • Rosienkiewicz    Maria
 • Rudek (Wielgus)    Agnieszka
 • Rusińska    Małgorzata
 • Skorupa    Grzegorz
 • Smolińska-Kempisty    Katarzyna
 • Sokolski    Piotr
 • Stafiniak    Andrzej
 • Szarek    Paweł
 • Tarchała    Grzegorz
 • Wąż    Adam
 • Werbińska-Wojciechowska    Sylwia
 • Wilk    Magdalena
 • Winiarski    Juliusz
 • Wośko    Mateusz
 • Woźna    Anna
 • Wróbel    Radosław

VII EDYCJA

W dniu 26.10.2012 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 40 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 91,60 do 209,10 punktów. Z kolei spośród 133 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 39 do 95,30 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.700 zł - 2.800 zł

Lista Laureatów VII konkursu

 • Stanco    Mariusz
 • Wróbel    Radosław
 • Kwaśnicki    Mateusz
 • Będza    Tomasz
 • Sobuś    Katarzyna
 • Jarosz    Marcin
 • Krowicki    Paweł
 • Rozalski    Szymon
 • Korzeniowski    Marcin
 • Dobrzyńska    Agnieszka
 • Wąż    Adam
 • Wośko    Mateusz
 • Kierzkowski    Artur
 • Świątek-Najwer    Ewelina
 • Małecki    Jacek
 • Rudek (Wielgus)    Agnieszka
 • Kleszcz    Justyna
 • Jewgiński    Michał
 • Szumilas    Agnieszka
 • Maleszka    Marcin
 • Bazylińska    Urszula
 • Wodo    Wojciech
 • Tomczak    Jakub
 • Janiak    Filip
 • Rola    Krzysztof
 • Latkowska-Baranowska    Magdalena
 • Kobiela    Karol
 • Wilk    Magdalena
 • Buczek    Aneta
 • Psurski    Mateusz
 • Opozda    Damian
 • Pawlak    Andrzej
 • Krzempek    Karol
 • Roszak    Rafal
 • Lewacki    Konrad
 • Rutecka    Agnieszka
 • Wolański    Łukasz
 • Ilona    Dudka
 • Jarema    Michał
 • Bocian    Anna
 • Wojtas    Magdalena
 • Madeja    Marcin
 • Ostrycharczyk    Michał
 • Pięt    Agata
 • Płaskonka    Joanna
 • Lewandowska (Lewandowska-Soboń)    Malwina
 • Olejarczyk    Michał
 • Skut    Jakub
 • Krawczyk    Joanna
 • Legut-Pintal    Maria
 • Łuszczyk (Dąbek)    Katarzyna
 • Indykiewicz    Kornelia
 • Lis    Mateusz
 • Walczak    Elżbieta
 • Ramocki    Radosław
 • Kozłowska (Kurzawa)    Justyna
 • Kozik    Anna
 • Galas    Ewa
 • Wrzesiński    Marcin
 • Pucińska    Joanna

VIII EDYCJA

W dniu 18.04.2013 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 28 młodych doktorów 12 laureatów, którzy uzyskali od 75,9 do 165.70 punktów. Z kolei spośród 144 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów, którzy uzyskali od 48,7 do 147.10 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.800 zł

Lista Laureatów VIII konkursu

1.     Bastrzyk Anna

2.     Bocian     Anna

3.     Bródka Piotr

4.     Buczek Aneta

5.     Czajkowski Maciej

6.     Dziedzic Robert

7.     Hutnik Nina

8.     Ilona Dudka

9.     Indykiewicz Kornelia

10.     Jarosz     Marcin

11.     Jewgiński Michał

12.     Jędrychowska Agnieszka

13.     Kamyczek (Dyba) Paulina

14.     Kasperkiewicz     Paulina

15.     Kobiela Karol

16.     Komarzyńska-Świeściak Elżbieta

17.     Kozłowska (Kurzawa) Justyna

18.     Krawczyk Bartosz

19.     Krawczyk Joanna

20.     Krawczyk Krystian

21.     Krowicki Paweł

22.     Kurc Teresa

23.     Kwiatkowska     Ewelina

24.     Laska Marta

25.     Legut-Pintal Maria

26.     Lewacki Konrad

27.     Lewandowska Malwina

28.     Lis Mateusz

29.     Łątka     Jerzy

30.     Łuszczyk Katarzyna

31.     Madeja Marcin

32.     Majak     Marcin

33.     Matkowski Przemysław

34.     Michalski Radosław

35.     Musiał     Mateusz Maciej

36.     Olech     Kamila

37.     Olejarczyk Michał

38.     Olesiak-Bańska Joanna

39.     Opozda Damian

40.     Ostrycharczyk     Michał

41.     Pach     Paweł

42.     Pawlak Andrzej

43.     Pintal     Łukasz

44.     Płaskonka Joanna

45.     Psurski Mateusz

46.     Roczniak Paweł

47.     Roszak Rafal

48.     Roztoczyńska (Zawada) Agnieszka

49.     Skut Jakub

50.     Sobuś     Katarzyna

51.     Sowa Michał

52.     Stelmach Paweł

53.     Suchorska-Woźniak     Patrycja

54.     Suchwałko Agnieszka

55.     Szumilas Agnieszka

56.     Szydełko Arkadiusz Tomasz

57.     Świątek-Najwer Ewelina

58.     Tuhy Łukasz

59.     Witkowska Zuzanna

60.     Wodo     Wojciech

IX EDYCJA


W dniu 04.11.2013 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 28 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 343,80 do 102,20 punktów. Z kolei spośród 163 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 197,40 do 60,20 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.800

Lista laureatów IX konkursu

1.    Augustyniak    Izabela

2.    Bojda    Krzysztof

3.    Byzia    Anna

4.    Czajka    Krzysztof

5.    Czok    Mateusz

6.    Dąbrowski    Arkadiusz

7.    Dobroczyńska    Joanna

8.    Dusanowski    Łukasz

9.    Dziaduch    Izabela

10.    Gąbka    Joanna

11.    Gil    Bartosz

12.    Gręda    Krzysztof

13.    Henrykowski    Artur

14.    Hutnik    Nina

15.    Janicki    Łukasz

16.    Jarema    Michał

17.    Jędrychowska    Agnieszka

18.    Kaczmarczyk    Daria

19.    Kamińska-Chuchmała    Anna

20.    Karwat    Paweł

21.    Kolman    Krzysztof

22.    Kozik    Anna

23.    Kozioł    Paweł

24.    Kraszewski    Sebastian

25.    Krawczyk    Bartosz

26.    Krawczyk    Krystian

27.    Krysiak    Piotr

28.    Kurc    Teresa

29.    Kurczyńska    Monika

30.    Kurpisz    Adam

31.    Kuśnierek    Mateusz

32.    Kwiatkowska    Ewelina

33.    Libal    Urszula

34.    Malara    Maciej

35.    Matkowski    Przemysław

36.    Mazgajczyk    Emilia

37.    Mech    Rafał

38.    Musiał    Mateusz Maciej

39.    Olesiak-Bańska    Joanna

40.    Pach    Joanna

41.    Pietrusiak    Damian

42.    Płociniczak    Łukasz

43.    Podstawczyk    Daria

44.    Rac    Olga

45.    Roztoczyńska (Zawada)    Agnieszka

46.    Saganowski    Stanisław

47.    Sajewski    Tomasz

48.    Sikora    Grzegorz

49.    Skoreński    Marcin

50.    Sowa    Michał

51.    Szulc    Przemysław

52.    Szydełko    Arkadiusz Tomasz

53.    Urbanowska    Agnieszka

54.    Walczak    Elżbieta

55.    Węglarz-Tomczak    Ewelina

56.    Witkowska    Zuzanna

57.    Woźna    Anna

58.    Wyciszkiewicz (Labuda)    Małgorzata

59.    Zakrzewski    Adrian

60.    Zięba    Maciej

X EDYCJA 

W dniu 23.04.2014 r. Komisja Stypendialna wyłoniła z grona 21 młodych doktorów 12 laureatów którzy uzyskali od 170,05 do 64,20 punktów. Z kolei spośród 150 doktorantów których wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia Komisja wyłoniła 48 laureatów którzy uzyskali od 203,00 do 70,00 punktów.

Okres pobierania stypendium: 6 miesięcy

Wysokość stypendium: 2.800

Lista laureatów X konkursu

1.    Beker    Wiktor

2.    Bielecka    Urszula

3.    Bogusławski    Jakub

4.    Buzalewicz    Igor

5.    Byzia    Anna

6.    Cyprych    Konrad

7.    Czajka    Krzysztof

8.    Czok    Mateusz

9.    Danielewska    Monika

10.    Dawidowski    Wojciech

11.    Dobiesz    Sebastian

12.    Dobroczyńska    Joanna

13.    Dusanowski    Łukasz

14.    Gąbka    Joanna

15.    Gil    Bartosz

16.    Gordel    Marta

17.    Grajper    Anna

18.    Gręda    Krzysztof

19.    Kamińska-Chuchmała    Anna

20.    Kaszuba    Marcin

21.    Kisielewski    Waldemar

22.    Kolman    Krzysztof

23.    Kowerski    Sebastian

24.    Kozioł    Paweł

25.    Kurczyńska    Monika

26.    Kurpisz    Adam

27.    Kuśnierek    Mateusz

28.    Kutyłowska    Małgorzata

29.    Macegoniuk    Katarzyna

30.    Michalski    Marcin

31.    Milczarek    Wojciech

32.    Nowysz    Aleksandra

33.    Obuchowski    Jakub

34.    Piasecki    Dariusz

35.    Pieczarka    Maciej

36.    Płociniczak    Łukasz

37.    Popławski    Dariusz

38.    Rac    Olga

39.    Redecki    Michał

40.    Saganowski    Stanisław

41.    Sajewski    Tomasz

42.    Skoreński    Marcin

43.    Sobański    Piotr

44.    Sobota    Damian

45.    Sójka    Łukasz

46.    Stefaniak    Paweł

47.    Strub    Daniel

48.    Suchwałko    Agnieszka

49.    Szeremeta    Janusz

50.    Szukalski    Adam

51.    Śliwińska    Dorota

52.    Urbanowska    Agnieszka

53.    Wawrzyńczyk    Dominika

54.    Węglarz-Tomczak    Ewelina

55.    Wielgus    Małgorzata

56.    WOŻNIAK (Bierońska)    KAROLINA

57.    Wyciszkiewicz (Labuda)    Małgorzata

58.    Zakrzewski    Adrian

59.    Zięba    Maciej

60.    Żarkowski    Mateusz
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO