Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

O studium

Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej

bud_a1

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi ds. Kształcenia:
Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się zespół konsultantów.

pracami zespołu kierują doradcy prorektora ds. kształcenia:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska

Prof. dr hab. inż. W. Andrzej Sokalski

Obsługę administracyjną wykonuje:

Dział Kształcenia, PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
pok. 153, bud. A-1
tel. (0-71) 320 34 56, 320 38 73,

danuta.bugajna@pwr.edu.pl

maria.wasowicz-kruk@pwr.edu.pl


Informacje ogólne

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym.  Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne wydziały.

                                                     Rady Dyscyplin      Komisje ds. Stopni                                               


Architektura i Urbanistyka

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. RAFAŁ CZERNER       rafal.czerner@pwr.edu.pl tel. 71-320-6530

Obsługa: Katarzyna Zarzycka Morska   katarzyna.zarzycka-morska@pwr.edu.pl


Automatyka, elektronika i elektrotechnika     '

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. ANDRZEJ DZIEDZIC  andrzej.dziedzic@pwr.edu.pl  tel. 71-320-4934

Obsługa: Adam Jakubowski adam.jakubowski@pwr.edu.pl


Informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący:   prof. dr hab. inż. MICHAŁ WOŹNIAK   michal.wozniak@pwr.edu.pl  tel. 71-320-3539

Obsługa: rada.dyscypliny.itit@pwr.edu.pl


Inżynieria  biomedyczna  

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. lek. med. HALINA PODBIELSKA  halina.podbielska@pwr.edu.pl  71-320-3013

Obsługa:ib.komisja@pwr.edu.pl   Renata Wojtylak  renata.wojtylak@pwr.edu.pl


Inżynieria chemiczna

Przewodnicząca:      prof. dr hab. inż. GRAŻYNA GRYGLEWICZ    grazyna.gryglewicz@pwr.edu.pl   tel. 71-320-6398

Obsługa:  Ewa Kawińska   ewa.kawinska@pwr.edu.pl Monika Gradka   monika.gradka@pwr.edu.pl

Inżynieria lądowa i transport

Przewodniczący:                prof. dr hab. inż. WOJCIECH PUŁA     wojciech.pula@pwr.edu.pl  tel 71-3203348

prof.dr hab. Danuta Bryja  danuta.bryja@pwr.edu.pl

Obsługa:     Adrian  Różański   adrian.rozanski@pwr.edu.pl   Lidia Toczyńska lidia.toczynska@pwr.edu.pl


Inżynieria mechaniczna

Przewodniczący:        prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW GRONOSTAJSKI   zbigniew.gronostajski@pwr.edu.pl   tel. 71-320-2173 

Obsługa:     Mariusz  Ptak            mariusz.ptak@pwr.edu.pl  Sylwia Mendel sylwia.mendel@pwr.edu.pl


Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przewodniczący:  dr hab. inż. ROBERT KRÓL, prof. PWr          robert.krol@pwr.edu.pl  tel. 71-320-4876 

Obsługa:    Anna Karp (W6)       anna.karp@pwr.edu.pl

                 Arleta Kolacińska (W7) arleta.kolacinska@pwr.edu.pl

                 Marta Brzezińska (W9) marta.brzezinska@pwr.edu.pl

Matematyka 

Przewodniczący:       prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF BOGDAN       Krzysztof.Bogdan@pwr.edu.pl    tel. 71-320-2110

Obsługa:             Anna Byszewska      anna byszewska@pwr.edu.pl     Tomasz Jakubowski  Tomasz.Jakubowski@pwr.edu.pl


Nauki chemiczne

Przewodniczący:   dr hab.inż ROBERT  GÓRA, prof. PWr    robert.gora@pwr.edu.pl  tel. 71-320-4472

dr hab.inż  Magdalena Klimek-Ochab    magdalena.klimek-ochab@pwr.edu.pl

Obsługa:  Ewa Kawińska   ewa.kawinska@pwr.edu.pl

Nauki  fizyczne

Przewodniczący:  prof.dr hab.inż. GRZEGORZ  SĘK   grzegorz.sek@pwr.edu.pl  tel. 71-320-4573

Obsługa:  Magdalena Robak-Warzywoda  magdalena.robak-warzywoda@pwr.edu.pl  Michał  Nikodem  michal.nikodem@pwr.edu.pl

Nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodniczący:  Prof.dr hab.inż. RAFAŁ  WERON   rafal.weron@pwr.edu.pl    tel. 71-320-4525

Obsługa:  Anna Kowalska-Pyzalska     anna.kowalska-pyzalska@pwr.edu.pl   tel. 71-320-2524