Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Programy nauczania

Informacja dla doktorantów 1. roku

Rekrutacja 2018/19

W-1, Wydział Architektury, architektura i urbanistyka

W-2, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, budownictwo

W-3, Wydział Chemiczny, chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia

W-4, Wydział Elektroniki, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja

W-5, Wydział Elektryczny, elektrotechnika,

W-5, Wydział Elektryczny, automatyka i robotyka

W-6, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, górnictwo i geologia inżynierska

W-7, Wydział Inżynierii Środowiska, inżynieria środowiska

W-8, Wydział Informatyki i Zarządzania, informatyka, nauki o zarządzaniu

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, budowa i eksploatacja maszyn

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny , energetyka

W-10, Wydział Mechaniczny, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, fizyka

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, matematyka 

W-12, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, elektronika

W-13, Wydział Matematyki, matematyka

 Rekrutacja 2017/18

W-1, Wydział Architektury, architektura i urbanistyka

W-2, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, budownictwo

W-3, Wydział Chemiczny, chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia

W-4, Wydział Elektroniki, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja

W-5, Wydział Elektryczny, elektrotechnika,

W-5, Wydział Elektryczny, automatyka i robotyka

W-6, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, górnictwo i geologia inżynierska

W-7, Wydział Inżynierii Środowiska, inżynieria środowiska

W-8, Wydział Informatyki i Zarządzania, informatyka, nauki o zarządzaniu

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, budowa i eksploatacja maszyn

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny , energetyka

W-10, Wydział Mechaniczny, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, fizyka

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

W-12, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, elektronika

W-13, Wydział Matematyki, matematyka

Rekrutacja 2016/17

W-1, Wydział Architektury, architektura i urbanistyka

W-2, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, budownictwo

W-3, Wydział Chemiczny, chemia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia

W-4, Wydział Elektroniki, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja

W-5, Wydział Elektryczny, elektrotechnika

W-6, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, górnictwo i geologia inżynierska

W-7, Wydział Inżynierii Środowiska, inżynieria środowiska

W-8, Wydział Informatyki i Zarządzania, informatyka, nauki o zarządzaniu

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, budowa i eksploatacja maszyn

W-9, Wydział Mechaniczno-Energetyczny , energetyka

W-10, Wydział Mechaniczny, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, fizyka

W-11, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

W-12, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, elektronika

W-13, Wydział Matematyki, matematyka


Rekrutacja 2015/16


Rekrutacja 2014/15

Rekrutacja 2013/14 i 2012/13

Archiwum programów nauczania do 2011 roku