Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Aktualności

Zebranie doktorantów


Finansowanie wyjazdów na staze zagraniczne - program NAWA im. prof. Iwanowskiej

2018-10-24

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej/ogloszenie

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

2018-06-08

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

Działając na podstawie §27 – §30 Regulaminu Samorządu Doktorantów z dnia 27.04.2018 roku Rada Doktorantów w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi ustaliła terminy Wydziałowych Zebrań Doktorantów – tabela.

Wydział    Termin i miejsce Wydziałowego Zebrania Doktorantów

    Dzień    Godzina    Sala (budynek)

W1    21.06.2018    18:00    311e (E-1)

W2    21.06.2018    9:00    505 (C7)

W3    21.06.2018    9:00    216 (A3)

W4    25.06.2018     12:30    38/39 (C4)

W5    21.06.2018    11:00    15 (D1)

W6    21.06.2018    11:00    260 (L1)

W7    21.06.2018    13:00    14.1-14.2 (D1)

W8    21.06.2018    13:00    Będzie podana w późniejszym terminie

W9    21.06.2018    13:00    261 (A4)

W10    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W11    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie

W12    22.06.2018    11:oo    304/C2

W13    22.06.2018    11:00    2.11 (C11)

 

Na Zebraniach zostaną przeprowadzone wybory na przedstawicieli doktorantów do:

1) Rady Wydziału,

2) Kolegium Doktoranckiego, spośród przedstawicieli doktorantów wybranych do Rady Wydziału,

3) Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z §30 kandydaturę należy zgłaszać do Rady Doktoratów w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Skan wypełnionej karty zgłoszenia (KONIECZNIE Z PODPISEM KANDYDATA!) należy przesłać na adres: radadoktorantow@pwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: "[Wybory] [symbol wydziału] - imię nazwisko", np: "[Wybory] [W2] - Jan Kowalski" - ostateczny termin przesłania wiadomości podany jest w ogłoszeniu wyborczym.

 

Uwaga:

1.    W przypadku kandydowania do Rady Wydziału prosimy o wypełnienie ZARÓWNO zgłoszenia dotyczącego przedstawicielstwa w Radzie Wydziału oraz Kolegium Doktoranckim.

2.    W przypadku kandydowania do więcej niż jednego organu należy wypełnić kartę zgłoszeniową KAŻDORAZOWO.

3.    

4.    Karta zgłoszenia https://drive.google.com/open?id=1uAV7JEn5AVARdHPE9jXq5p5fH1Luj0Mi

 

W dniu 6 czerwca 2018 23:46 użytkownik Rada Doktorantow <pwr.doktoranci@gmail.com> napisał:

Dzień dobry,

 

prosimy o umieszczenie poniższej informacji na stronie WWW studium doktoranckiego (rzeczy, które wymagają doprecyzowania najwyżej póżniej edytujemy).

 

Pozdrawiamy,

Rada Doktorantów

 

 

WYBORY DO RAD WYDZIAŁÓW, WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW ORAZ KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO

 

 

Działając na podstawie §27 – §30 Regulaminu Samorządu Doktorantów z dnia 27.04.2018 roku Rada Doktorantów w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi ustaliła terminy Wydziałowych Zebrań Doktorantów – tabela.

Wydział    Termin i miejsce Wydziałowego Zebrania Doktorantów

    Dzień    Godzina    Sala (budynek)

W1    21.06.2018    18:00    311e (E-1)

W2    21.06.2018    9:00    505 (C7)

W3    21.06.2018    9:00    216 (A3)

W4    Będzie podany w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W5    21.06.2018    11:00    15 (D1)

W6    21.06.2018    11:00    260 (L1)

W7    21.06.2018    13:00    14.1-14.2 (D1)

W8    21.06.2018    13:00    Będzie podana w późniejszym terminie

W9    21.06.2018    9:00    261 (A4)

W10    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W11    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie     Będzie podana w późniejszym terminie

W12    Będzie podany w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie    Będzie podana w późniejszym terminie

W13    22.06.2018    11:00    2.11 (C11)

Na Zebraniach zostaną przeprowadzone wybory na przedstawicieli doktorantów do:

1) Rady Wydziału,

2) Kolegium Doktoranckiego, spośród przedstawicieli doktorantów wybranych do Rady Wydziału,

3) Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z §30 kandydaturę należy zgłaszać do Rady Doktoratów w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Skan wypełnionej karty zgłoszenia (KONIECZNIE Z PODPISEM KANDYDATA!) należy przesłać na adres: radadoktorantow@pwr.edu.pl, w temacie wiadomości wpisując: „[Wybory] [symbol wydziału] – imię nazwisko”, np: „[Wybory] [W2] – Jan Kowalski” – ostateczny termin przesłania wiadomości podany jest w ogłoszeniu wyborczym.

Uwaga:

1.    W przypadku kandydowania do Rady Wydziału prosimy o wypełnienie ZARÓWNO zgłoszenia dotyczącego przedstawicielstwa w Radzie Wydziału oraz Kolegium Doktoranckim.

 

 

 

2.    W przypadku kandydowania do więcej niż jednego organu należy wypełnić kartę zgłoszeniową KAŻDORAZOWO.

Instrukcja zapisów na kursy r. akad. 2017/2018

2017-07-06

Instrukcja dla doktorantów - zapisy w systemie JSOS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od lipca br. otwarte zostaną zapisy na kursy dla doktorantów w systemie JSOS (Edukacja CL).

Pod poniższym adresem internetowym znajdą Państwo szczegółową instrukcję dotyczącą zapisów.

http://doktoranci.pwr.edu.pl/pliki/instrukcja_zapisy_doktoranci.pdfForum dyskusyjne

2008-10-06
Zapraszamy do korzystania z nowej funkcji strony studiów doktoranckich - forum dyskusyjnego. Wypowiadać się na nim będą również pracownicy Działu Nauczania.