Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Zespół konsultantów ds. Studiów Doktoranckich

Doradca Prorektora ds. toku studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. W.Andrzej Sokalski

Doradca Prorektora ds.  koordynacji studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel 320-65-39;  bud. E-1, pok. 142a

mgr inż. Monika Wróbel-Bogdziewicz
monika.wrobel-bogdziewicz@pwr.edu.pl
tel. 320-63-60,  bud. E-1, pok. 222     

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
Dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. nadzw.
stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 320 23 40, bud. D-2, s. 241

mgr  Lidia Toczyńska
lidia.toczynska@pwr.edu.pl
tel. 320-38-85, bud.C-7, pok.609

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, prof. nadzw.
jaroslaw.mysliwiec@pwr.edu.pl
tel. 320 31 97 bud. A-2, s. 402

mgr Ewa Kawińska
ewa.kawinska@pwr.edu.pl
tel.320-38-43, 26-34 bud.C-6, pok.132a

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

Prof. dr hab. inż. Krzysztof WALKOWIAK
krzysztof.walkowiak@pwr.edu.pl
tel. 320-33-61, bud. C-3, pok. 114 I p.

mgr  inż. Agnieszka Chaszczewska
agnieszka.chaszczewska@pwr.edu.pl
tel. 320-43-22,bud. C-1, Dziekanat stanowisko nr 8

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.edu.pl
tel. 320-37-86,  bud. D-1, pok. 113a

dr inż. Adam Jakubowski
adam.jakubowski@pwr.edu.pl
tel. 320-44-02, bud. D-20, pok.215

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII

Dr hab. inż. Jan Blachowski
jan.blachowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-68-75 bud. L-1, s. 362

mgr inż. Anna Karp
anna.karp@pwr.edu.pl
tel. 320-68-36, bud. L-1, pok. 256

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
malgorzata.kabsch-korbutowicz@pwr.edu.pl
tel. 71 320-25-02 bud. D-2, s. 215

mgr Karolina MODRZEJEWSKA-IGNACZAK
karolina.modrzejewska-ignaczak@pwr.wroc.pl
bud. D-1, pok. 11.3, tel. 71 320 25 74

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
halina.kwasnicka@pwr.edu.pl
tel. 320-35-34, bud. D-2, s. 201/1

Wiesława Darska
wieslawa.darska@pwr.edu.pl
tel. 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a11

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

Dr hab. Henryk KUDELA, prof. PWr
henryk.kudela@pwr.edu.pl
tel. 320-20-40, bud. D-2, pok. 16

mgr inż. Marta Brzezińska
marta.brzezinska@pwr.edu.pl
tel. 320-45-23, bud. A-1, pok. 246 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
tadeusz.smolnicki@pwr.edu.pl
tel. 320-42-83, bud. B-5, s. 407

lic. Sylwia Rumin
sylwia.rumin@pwr.edu.pl
tel.71 320-42-51 bud. B-4 pok. 2.21

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 320-39-74, bud. D-1, pok.115

mgr Magdalena Szandrocha
malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel.320-44-80 bud. A-1 pok. 207

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

Dr hab. inż. Artur Wymysłowski, prof. PWr
artur.wymyslowski@pwr.edu.pl
tel. 320-33-27, bud. C-2, pok. 306

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Kamilla Zawisza
kamilla.zawisza@pwr.edu.pl
tel. 320-40-47, bud. C-2, pok.217

WYDZIAŁ MATEMATYKI

Prof. dr hab. Janusz MIERCZYŃSKI
janusz.mierczynski@pwr.edu.pl
tel. 320 43 06 lub 320 30 00, bud. A1 pok. 252

mgr inż. Małgorzata Osóbka
malgorzata.osobka@pwr.edu.pl
tel. 320 42 89, bud. A-1 pok. 253


Stan zespołu do dnia 31.08.2016 r.