Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Zespół konsultantów ds. Studiów Doktoranckich

Doradca Prorektora ds.  studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. W.Andrzej Sokalski

sokalski@pwr.edu.pl   tel. 320-2457  bud. A-3  s. 301

Doradca Prorektora ds.  studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska

malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl   tel. 320-3974 bud. D-1  s. 115


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel 320-65-39;  bud. E-1, pok. 142a

mgr inż. arch. Marta Góralczyk

marta.goralczyk@pwr.edu.pl

tel.71 320 63-60; bud. E-1, pok.225


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. uczelni
stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 320 23 40, bud. D-2, s. 241

mgr  Aleksandra Wartecka-Kuriata
aleksandra.wartecka@pwr.edu.pl
tel. 320-68-67, bud.C-7, pok.

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Prof. dr hab. Rafał Latajka
rafal.latajka@pwr.edu.pl
tel. 320-24-63  bud. A-2, s. 117

mgr Ewa Kawińska
ewa.kawinska@pwr.edu.pl
tel.320-38-43, 26-34 bud.C-6, pok.132a

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak
krzysztof.walkowiak@pwr.edu.pl
tel. 320-33-61, bud. C-3, pok. 114 I p.

mgr  inż. Agnieszka Chaszczewska
agnieszka.chaszczewska@pwr.edu.pl
tel. 340-77-31 ,bud. A-1, pok. 312

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.edu.pl
tel. 320-37-86,  bud. D-1, pok. 113a

dr inż. Adam Jakubowski
adam.jakubowski@pwr.edu.pl
tel. 320-44-02, bud. D-20, pok.215

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII

dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni
jan.blachowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-68-75 bud. L-1, s. 362

mgr inż. Anna Karp
anna.karp@pwr.edu.pl
tel. 320-68-36, bud. L-1, pok. 256

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
malgorzata.kabsch-korbutowicz@pwr.edu.pl
tel. 71 320-25-02 bud. D-2, s. 215

mgr Karolina Modrzejewska-Ignaczak
karolina.modrzejewska-ignaczak@pwr.wroc.pl
bud. D-1, pok. 11.3, tel. 71 320 25 74

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA

dr hab. inż. Radosław Ryńca, prof. uczelni
radoslaw.rynca@pwr.edu.pl
tel. 71 320-42-37

Wiesława Darska
wieslawa.darska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a11

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

prof.dr hab.inż. Bartosz Zajączkowski
bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-35-05 bud. D-2, pok. 9b

mgr inż. Marta Brzezińska
marta.brzezinska@pwr.edu.pl
tel. 320-45-23, bud. A-1, pok. 246 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
tadeusz.smolnicki@pwr.edu.pl
tel. 71 320-42-83, bud. B-5, s. 407

lic. Sylwia Rumin
sylwia.rumin@pwr.edu.pl
tel.71 320-42-51 bud. B-4 pok. 2.21

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 71 320-39-74, bud. D-1, pok.115

mgr Magdalena Szandrocha
malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel.320-44-80 bud. A-1 pok. 207

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, FOTONIKI i  MIKROSYSTEMÓW

prof. dr hab. inż. Artur Wymysłowski
artur.wymyslowski@pwr.edu.pl
tel. 320-33-27, bud. C-2, pok. 306

mgr Marta Anna Liszkowska
marta.liszkowska@pwr.edu.pl
tel. 340-79-38, bud. C-4, pok. 40

WYDZIAŁ MATEMATYKI

dr hab. inż. Tomasz Jakubowski, prof. uczelni
tomasz.jakubowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-20-08, bud. C-11 pok. 2.05

mgr inż. Małgorzata Osóbka
malgorzata.osobka@pwr.edu.pl
tel. 320 42 89, bud. A-1 pok. 253