Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Architektury

Wydział Architektury prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka.
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Marzanna Jagiełło
marzanna.jagiello@pwr.edu.pl
tel 320-62-31; 602 231 599, bud. E-1, pok. 131

Asystentka
mgr Izabela Kurek
izabela.kurek@pwr.edu.pl
tel. 320-63-60, 607-986-101; bud. E-1, pok. 033

Dzienne studia doktoranckie na Wydziale Architektury trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych, co zwiększa szansę na uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce i zagranicą zarówno w firmach jak i na uczelniach oraz instytucjach naukowych. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w następujących specjalnościach: architektura, urbanistyka, teoria i historia architektury i urbanistyki, ochrona zabytków, gospodarka przestrzenna (planowanie przestrzenne).