Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego prowadzone są w dyscyplinie budownictwo.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. nadzw.
stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 320 23 40, bud. D-2, s. 24

Asystentka
mgr Jolanta Ostrowska-Kituli
jolanta.ostrowska-kituli@pwr.edu.pl
tel. 320-46-52, bud.C-7, pok.502b

Studia doktoranckie odbywają się w systemie stacjonarnym. Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Wydziału, mający uprawnienia do promowania prac doktorskich (profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani).

Przewody doktorskie są prowadzone w dyscyplinie naukowej „budownictwo” w następujących specjalnościach: budownictwo ogólne, budownictwo przemysłowe, fizyka budowli, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, materiały budowlane, technologia robót budowlanych, konstrukcje drewniane i zabytkowe, budownictwo podziemne, fundamentowanie, geoinżynieria, mechanika gruntów, budowa dróg i lotnisk, budowa mostów, inżynieria kolejowa, inżynieria miejska, mechanika konstrukcji i materiałów.

Prace doktorskie mogą mieć charakter teoretyczny, teoretyczno-doświadczalny (rozwiązania teoretyczne są weryfikowane na modelach) oraz doświadczalno-teoretyczny (wyniki badań modelowych służą do ustalenia zależności fizycznych). Prace teoretyczne w wielu przypadkach zawierają modelowanie numeryczne zagadnień za pomocą autorskich oraz komercyjnych programów obliczeniowych. Badania modelowe są prowadzone w wielkoprzestrzennym laboratorium, umożliwiającym badania elementów w różnej skali, nawet w skali naturalnej.

Proponowane i realizowane tematy prac doktorskich dotyczą między innymi takich zagadnień jak:

1.    Zaawanasowane metody badań materiałów i konstrukcji budowlanych

2.    Trwałość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych

3.    Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych

4.    Modelowanie i poprawa niezawodności konstrukcji współpracujących z podłożem

5.    Innowacyjne metody analizy i nowoczesne technologie budowy obiektów infrastruktury transportu

6.    Odnawialne źródła energii w budownictwie

7.    Metody analityczne, semi-analityczne, symboliczne, symboliczno-numeryczne i numeryczne w zagadnieniach
mechaniki budowli

8.    Metody akwizycji i komputerowej prezentacji wiedzy w inżynierii budowlanej

9.    inteligentne systemy zarządzania w budownictwie