Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektryczny

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są w następujących dyscyplinach naukowych: elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.edu.pl
tel. 320-37-86,  bud. D-1, pok. 113a

Obsługa doktorantów
dr inż. Adam Jakubowski
adam.jakubowski@pwr.edu.pl
tel. 320-44-02, bud. D-20, pok.215

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

-elektrotechnika

-automatyka i robotyka.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Oferowane tematy prac doktorskich obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z następującymi specjalnościami: elektroenergetyka (automatyka elektroenergetyczna, systemy elektroenergetyczne, analiza stanów przejściowych, urządzenia i aparaty elektryczne, zjawiska łączeniowe, gospodarka elektroenergetyczna, źródła energii elektrycznej); elektrotechnika teoretyczna (teoria pola, przetwarzanie sygnałów), inżynieria materiałowa (materiały izolacyjne, nowe źródła energii); elektrostatyka; maszyny elektryczne (konstrukcja maszyn, mikromaszyny); napędy elektryczne (automatyka napędów, energoelektronika); metrologia elektryczna (miernictwo cyfrowe i analogowe).

Pracownicy Wydziału realizują w tym zakresie prace na zamówienie przodujących na świecie producentów urządzeń elektrycznych.

Wydział oferuje dużą liczbę stypendiów dla studentów studiów doktoranckich: niemal wszyscy doktoranci Wydziału otrzymują takie stypendia.