Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Herbert Wirth
herbert.wirth@pwr.edu.pl
tel. 71 320-68-72 bud. L-1, s. 373

Asystentka

mgr inż. Anna Karp
anna.karp@pwr.edu.pl
tel. 320-68-36, bud. L-1, pok. 256


Świadczy o tym nazwa wydziału, szeroki zakres przedmiotów wykładanych na studiach I, II i III stopnia oraz różnorodność realizowanych badań naukowych. Doktoranci studiujący na Wydziale GGG mają możliwość rozwijania i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań i potrzeb naukowych oraz dydaktycznych w takich specjalnościach jak geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, geologia złóż, hydrologia, radiofizyka, górnictwo, transport kopalniany, maszyny i urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria chemiczna i mineralna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, hydrogeologia i gospodarka wodna. Współpraca naukowców wewnątrz WGGG oraz z innymi wydziałami PWr. stwarza możliwość realizowania także wysoce interdyscyplinarnych tematów prac doktorskich.