Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni
jan.blachowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-68-75 bud. L-1, s. 362

Obsługa doktorantów
mgr inż. Anna Karp

anna.karp@pwr.edu.pl

tel. 320-68-36, bud. L-1, pok. 256

Świadczy o tym nazwa wydziału, szeroki zakres przedmiotów wykładanych na studiach I, II i III stopnia oraz różnorodność realizowanych badań naukowych. Doktoranci studiujący na Wydziale GGG mają możliwość rozwijania i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań i potrzeb naukowych oraz dydaktycznych w takich urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria chemiczna i mineralna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, hydrogeologia i gospodarka wodna. Współpraca naukowców wewnątrz WGGG oraz z innymi wydziałami PWr. stwarza możliwość realizowania także wysoce interdyscyplinarnych tematów prac doktorskich.