Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej prowadzi 4 letnie studia doktoranckie w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
malgorzata.kabsch-korbutowicz@pwr.edu.pl
tel. 320-25-02 bud. D-2, s. 215

Obsługa doktorantów
mgr Karolina MODRZEJEWSKA-IGNACZAK
karolina.modrzejewska-ignaczak@pwr.wroc.pl
bud. D-1, pok. 11.3, tel. 71 320 25 74


Wydział ma odpowiednią kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród której jest 11 pracowników z tytułem naukowym profesora i 22 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Wśród tej grupy samodzielnych pracowników naukowych kandydaci na doktorantów mogą poszukiwać opiekunów naukowych (promotorów) swoich prac doktorskich realizowanych w szerokim zakresie tematyki takiej jak: biotechnologia środowiskowa, ekologia, ekotoksykologia, zarządzanie środowiskiem, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, odnowa wody, oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, zagospodarowanie odpadów i recykling, ochrona atmosfery, oczyszczanie gazów odlotowych, monitoring środowiska, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii itp.