Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz energetyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof.dr hab. Henryk KUDELA
henryk.kudela@pwr.edu.pl
tel. 320-20-40, bud. D-2, pok. 16

Obsługa doktorantów
mgr inż. Marta Brzezińska
marta.brzezinska@pwr.edu.pl
tel. 320-45-23, bud. A-1, pok. 246 

Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym realizują prace w zakresie zagadnień podstawowych takich jak: mechanika płynów, termoenergetyka, chłodnictwo, kriogenika, spalanie.
Prace są zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne.

W dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oferujemy tematy dotyczące: inżynierii lotnictwa, maszyn przepływowych, techniki uszczelniania maszyn, energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii oraz procesów ochrony środowiska, aparatury procesowej, modelowania numerycznego procesów przepływowych.

Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i instytutami badawczymi dzięki czemu niektóre prace doktorskie realizowane są w laboratoriach naszych zagranicznych partnerów. Przykładem mogą być prace realizowane w Clausthal, Niemcy, Leeds, Anglia lub w ośrodku CERN w Genewie. Niektórzy z naszych doktorantów odbywają również staże w renomowanych ośrodkach naukowych po odbyciu obrony pracy doktorskiej.