Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.
malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
tel. 320-39-74, bud. D-1, pok.115

Asystentka
mgr Magdalena Szandrocha
malgorzata.szandrocha@pwr.edu.pl
Tel.320-44-80 bud. A-1 pok. 207

Preferencje naukowe:

fizyczne podstawy informatyki kwantowej, mechanizm Higgsa i pole grawitacyjne, metodologia i zastosowania badań molekularnych, modelowanie nieliniowych zjawisk optycznych w polimerach i ciekłych kryształach, modelowanie stochastyczne dynamiki układów złożonych, nadprzewodnictwo, optyczne przetwarzanie informacji, optyka widzenia, spektroskopia struktur przyrządów optoelektronicznych, światłowody konwencjonalne i fotoniczne, teoria niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych, własności fizyczne i przejścia fazowe w materiałach ferroicznych.

biofizyka agregatów molekularnych, biofizyka i fizjologia błon komórkowych, biooptyka, metodologia i zastosowania badań molekularnych, pomiary i analiza sygnałów biologicznych, elektronika biomedyczna, systemy pomiarowe i diagnostyczne.