Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki odbywają się w ramach dyscypliny naukowej elektronika

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Artur Wymysłowski
artur.wymysłowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320-33-27, bud. C-2, pok. 306

Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Kamilla Zawisza
kamilla.zawisza@pwr.edu.pl
tel. 320-40-47, bud. C-2, pok.217


Tematyka badawcza pracowników Wydziału jest związana z mikro- i nanotechnologią, i obejmuje: mikrosystemy, optoelektronikę, technikę światłowodową, czujniki mikroelektroniczne, mikromechanikę krzemową, charakteryzację warstw i struktur epitaksjalnych, układy cienko- i grubowarstwowe, technikę jonową i plazmową, inżynierię materiałową na potrzeby elektroniki, projektowanie układów scalonych (VLSI), metody badania struktury atomowej i elektronowej półprzewodników, technologię aparatury elektronicznej, fotowoltaikę, montaż w elektronice, a także zastosowanie techniki bliskich pól (mikroskopii tunelowej, i mikroskopii sił atomowych) w biologii i medycynie.

Z taką tematyką powinny być związane prace badawcze doktorantów, stanowiące podstawę ich rozpraw doktorskich. Realizację badań w tych dziedzinach gwarantuje odpowiednie zaplecze badawcze Wydziału. Wydział współpracuje również z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania doktorantów mogą być uzupełniane i rozszerzane.