Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Matematyki

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki odbywają się w dziedzinie nauk matematycznych, dyscyplinie Matematyka.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Janusz MIERCZYŃSKI
janusz.mierczynski@pwr.edu.pl
tel. 320 43 06 lub 320 30 00, bud. A1 pok. 252

Obsługa doktorantów
mgr inż. Małgorzata Osóbka
malgorzata.osobka@pwr.edu.pl

tel. 320 42 89, bud. A-1 pok. 253

Na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej jest zatrudnionych 16 profesorów tytularnych i 19 osób mających stopień naukowy doktora habilitowanego. W skład Wydziału Matematyki wchodzą

Wydział Matematyki ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w zakresie dyscypliny Matematyka.

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki odbywają się w dziedzinie nauk matematycznych, dyscyplinie Matematyka. Preferowana tematyka badań obejmuje następujące działy matematyki:

Algebra uniwersalna, analiza funkcjonalna, analiza harmoniczna, analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, geometria wypukła i dyskretna, matematyka finansowa, metody numeryczne, optymalizacja, probabilistyka nieprzemienna, procesy stochastyczne, równania różniczkowe i całkowe, statystyka matematyczna, teoria ergodyczna i układy dynamiczne, teoria gier, teoria potencjału, teoria prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki.