Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektroniki

W roku akademickim 2008/2009 studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki prowadzone są w dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz GREBLICKI
wlodzimierz.greblicki@pwr.wroc.pl
tel. 320-33-57, bud. C-3, pok. 213

Asystentka
mgr inż. Agnieszka CHASZCZEWSKA
agnieszka.chaszczewska@pwr.wroc.pl
tel. 320-26-95, bud. C-3, pok. 25B

W gronie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 18 profesorów tytularnych, 19 doktorów habilitowanych (w większości zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego) oraz ponad 150 doktorów. Wyniki naszych badań naukowych są znane i publikowane na całym świecie. W skład Wydziału Elektroniki (W4) wchodzą: Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki (W4/I6), Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki (W4/I28), Katedra Systemów i Sieci Komputerowych (W4/K2) oraz Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej (W4/K1). Wydział prowadzi studium doktoranckie. Wydział i jednostki wydziału posiadają prawa doktoryzowania w zakresie automatyki i robotyki (W4/I6), telekomunikacji (W4/I28), elektroniki (W4) oraz informatyki (W4), a także prawa habilitowania w zakresie automatyki i robotyki (W4), informatyki(W4), elektroniki(W4) i telekomunikacji (W4). Tematyka badawcza pracowników Wydziału związana jest z badaniami w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektronika, informatyka oraz telekomunikacja. Tematyka proponowanych prac doktoranckich przedstawia się następująco: szeroko pojęta technika laserowa, technika światłowodowa, optoelektronika, optokomunikacja, metrologia laserowa, nowe kierunki w fotonice oraz biofotonice; telekomunikacja, kompatybilność elektromagnetyczna; projektowanie niezawodnych układów i systemów cyfrowych, bezpieczeństwo i poufność informacji; modelowanie i pomiary w akustyce technicznej, protetyka słuchu: konstrukcja, modelowanie i pomiary aparatów słuchowych, psychoakustyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych; sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne; nowoczesne teorie sterowania, problemy identyfikacji; identyfikacja systemów o złożonej strukturze; anteny i mikrofalowe układy antenowe o wysokim stopniu integracji, systemy i urządzenia telekomunikacyjne statków kosmicznych, zaawansowane techniki pomiarów anten; numeryczne modelowanie jednofazowych silników indukcyjnych klatkowych; procesy decyzyjne w automatyce, obliczeniowe aspekty sieci neuronowych; bezprzewodowe systemy i sieci teleinformatyczne naziemne i satelitarne, systemy telefonii komórkowej, bezprzewodowe systemy dostępowe, pomiary radiowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny są:

Wynikiem postępowania jest łączna suma uzyskanych punktów. Określa ona miejsce kandydata na właściwej liście rankingowej, tzn. liście dotyczącej dyscypliny lub specjalności.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 38 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )