Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Rekrutacja 2008/2009

Rekrutacja w roku akademickim 2008/2009

Procedura rekrutacyjna

Informacje ogólne

Studia doktoranckie podlegają Prorektorowi
ds. nauczania
:
Prof. dr hab. inż. Janusz SZAFRAN

Koordynacją studiów doktoranckich zajmuje się
zespół konsultantów.

Pracami zespołu kieruje doradca prorektora
ds. toku studiów doktoranckich:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzej SOKALSKI

Obsługę administracyjną wykonuje:
Dział Nauczania - uczelniany sekretariat
studiów doktoranckich (bud. A-1 pok. 153)
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel. 071 320 34 56; 071 320 38 73
danuta.bugajna@pwr.wroc.pl
maria.wasowicz-kruk@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska prowadzi środowiskowe studia doktoranckie w trybie dziennym. Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk: technicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych. Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, trwają 4 lata i prowadzone są przez poszczególne Wydziały.

Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa do dnia 29.05.2008 r. w uczelnianym sekretariacie studiów doktoranckich (bud. A-1, pok. 153) następujące dokumenty i załączniki:

Terminy i procedury obowiązujące w roku 2008/2009

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są indywidualnie przez poszczególne wydziały (patrz lista adresów stron internetowych wydziałów powyżej)

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi w Dziale Nauczania bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. 153, należy składać od dnia 5 maja 2008 r. do dnia 29 maja 2008 r. w godz. 8:00 - 15:00.

Terminy