Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej prowadzi 4 letnie studia doktoranckie w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Jan RUTKOWSKI
jan.rutkowski@pwr.wroc.pl
tel. 320-34-36, bud.D-2, pok. 213

Asystentka
Urszula MAZUREK
urszula.mazurek@pwr.wroc.pl
tel. 320-25-74, bud. A-1, pok.106

Wydział ma odpowiednią kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród której jest 8 pracowników z tytułem naukowym profesora i 16 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Wśród tej grupy samodzielnych pracowników naukowych kandydaci na doktorantów mogą poszukiwać opiekunów naukowych (promotorów) swoich prac doktorskich realizowanych w szerokim zakresie tematyki takiej jak: biotechnologia środowiskowa, ekologia, ekotoksykologia, zarządzanie środowiskiem, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, odnowa wody, oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, zagospodarowanie odpadów i recykling, ochrona atmosfery, oczyszczanie gazów odlotowych, monitoring środowiska, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii itp.

W postępowaniu kwalifikacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 25 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )