Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Elektryczny

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzone są w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz ROSOŁOWSKI
eugeniusz.rosolowski@pwr.wroc.pl
tel. 320-37-86, bud. D-20, pok. 420

Asystent
dr inż. Adam JAKUBOWSKI
adam.jakubowski@pwr.wroc.pl
tel. 320-44-02, bud. D-20, pok.213b

Wydział prowadzi obecnie starania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka. Oferowane tematy prac doktorskich obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z następującymi specjalnościami: elektroenergetyka (automatyka elektroenergetyczna, systemy elektroenergetyczne, analiza stanów przejściowych, zjawiska łączeniowe, gospodarka elektroenergetyczna, źródła energii elektrycznej); elektrotechnika teoretyczna (teoria pola, przetwarzanie sygnałów), inżynieria materiałowa (materiały izolacyjne, nowe źródła energii); elektrostatyka; maszyny elektryczne (konstrukcja maszyn, mikromaszyny); napędy elektryczne (automatyka napędów, energoelektronika); metrologia elektryczna (miernictwo cyfrowe i analogowe).

Pracownicy Wydziału realizują w tym zakresie prace na zamówienie przodujących na świecie producentów urządzeń elektrycznych.

Wydział oferuje dużą liczbę stypendiów dla studentów studiów doktoranckich: niemal wszyscy doktoranci Wydziału otrzymują takie stypendia.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowe są:

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: bez ograniczeń

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )