Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab.Henryk KUDELA, prof. PWr
henryk.kudela@pwr.wroc.pl
tel. 320-20-40, bud.D-2, pok. 16

Asystentka
mgr inż. Anita WOSZCZAK
anita.woszczak@pwr.wroc.pl
tel. 320-32-90, bud. A-4, pok. 163

Uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym realizują prace w zakresie zagadnień podstawowych takich jak: mechanika, płynów, termoenergetyka, chłodnictwo, kriogenika, spalanie.
Prace są zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne.

W dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oferujemy tematy dotyczące: inżynierii lotnictwa, maszyn przepływowych, techniki uszczelniania maszyn, energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii oraz procesów ochrony środowiska, aparatury procesowej, modelowania numerycznego procesów przepływowych.

Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i instytutami badawczymi dzięki czemu niektóre prace doktorskie realizowane są w laboratoriach naszych zagranicznych partnerów. Przykładem mogą być prace realizowane w Clausthal, Niemcy, Leeds, Anglia lub w ośrodku CERN w Genewie. Niektórzy z naszych doktorantów odbywają również staże w renomowanych ośrodkach naukowych po odbyciu obrony pracy doktorskiej.

W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są:

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 12 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )