Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Ubezpieczenie zdrowotne

Uprzejmie informuję, że zasady obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego  następuje po ukończeniu 26 roku życia i złożenia oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (tj. np. zatrudnienie, zawarta umowa-zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej).

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić druk ZUS ZZA oraz w/w oświadczenie.

Obowiązek ubezpieczenia przez PWr wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestnika studiów doktoranckich.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia dokonuje się na druku ZWUA.

Ubezpieczenie członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zamieszkujących na terytorium Polski członków rodziny ubezpieczonego, nie podlegających obowiązkowi ubezpiecza zdrowotnego z innych tytułów. Za członka rodziny uważa się następujące osoby:

Aby dokonać zgłoszenia członka rodziny należy wypełnić druk ZCNA.


Zmiana danych osoby ubezpieczonej

Aby dokonać zmiany danych należy wypełnić druk ZUS ZIUA.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników studiów doktoranckich objętych obowiązkiem ubezpieczenia opłaca Uczelnia. Zaświadczenie można uzyskać w pok. 105 bud. A-1

Zapraszamy do Uczelnianego Sekretariatu Studiów Doktoranckich bud. A-1 pok. 153

W przypadku jakichkolwiek watpliwości prosimy o kontakt  tel. 34-56; 38-73.


Pliki do pobrania